Nytt veiselskap skal effektivisere norsk veibygging

– Planlegging og bygging av vei endres fra «stykkevis og delt» til «strekningsvis og helt».

Det sa Linda Hofstad Helleland (H) under tirsdagens pressekonferanse på Stortinget.
– Vi er nå ved et vendepunkt i norsk samferdselspolitikk, og jeg er stolt over at våre fire parter har kommet fram til en helt ny og offensiv veibyggingsstrategi for landet, sa Helleland. Hun presenterte planene sammen med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp), Hans Fredrik Grøvan (KrF) og Abid Raja (V).

Syv veistrekninger

Hovedhensikten med det nye veiselskapet er å gjøre veiutbygging billigere og mer effektiv. De fire samarbeidspartiene spytter inn 130 milliarder kroner for at selskapet de neste 20 årene skal kunne planlegge, bygge og drifte og vedlikeholde i første omgang syv større veistrekninger.

Annonse

Disse veistrekningene er: E39 Lyngdal–Ålgård, E18/E39 Kristiansand–Lyngdal, E18 Langangen–Grimstad, E6 Kolomoen–Moelv, E6 Moelv–Ensby, E6 Ulsberg–Melhus og E6 Ranheim–Åsen.

Samferdselsministeren kjørte E6 Oslo-Kirkenes sommeren 2014. Foto: SD/Tor Midtbø

Samferdselsministeren kjørte E6 Oslo-Kirkenes sommeren 2014. Foto: SD/Tor Midtbø

Inspirert av Avinor

– Dette handler om å bygge landet, og da må vi tenke helhetlig. Vi er inspirert av Avinor på det området. Det er ett område der Rådgivende Ingeniørers Forening sier det ikke er vedlikeholdsetterslep av betydning i norsk samferdsel – og det er nettopp på flyplassene. Det mener vi handler mye om at det er organisert gjennom et selskap som får lov til å prioritere det som de mener er riktig rekkefølge, og får gjøre ting skikkelig – ikke stykkevis og delt, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på pressekonferansen.

Stadige standardskifter

– Noe av det vi har opplevd når vi har reist på E6 og E18 er stadige standardskrifter på veiene – bygd ut på ulike tidspunkt med ulike krav fra ulike håndbøker. Jeg har selv vært på E18 i Østfold og sett hvordan en relativt kort strekning var delt opp i seks-syv-åtte parseller. Og Vegvesenet er selv frustrerte over at de får lov til jobbe med kun én parsell om gangen. For de får masseoverskudd som de vet de trenger på neste parsell, men som har ikke blitt vedtatt ennå, så de må mellomlagre. Det betyr at vi bygger veier mye kortere og mye mindre effektivt enn det som trengs. Og derfor har vi sagt at dette må vi gjøre noe med, sa han.

Mer OPS

Samarbeidspartiene vil også utvide ordningen med veibygging gjennom offentlig-privat-samarbeid (OPS), som overlater ansvaret for planlegging, bygging, drifting og vedlikehold av veier til private aktører.

– Vi vil øke bruken av OPS og gjøre det på en smartere måte. De aktuelle veistrekningene vil være lange og sammenhengende, med prosjekter i størrelsesorden tre til seks milliarder kroner, sa Solvik-Olsen.

 

Hovedbildet: Fra utbyggingen E6 Vinstra-Sjoa, oktober 2014. (Foto Runar F. Daler).