NCC Construction ISO-sertifisert

NCC Construction mottok i mars sertifikater innenfor kvalitetsstandarden ISO 9001 og miljøstandarden ISO 14001.

Bakgrunn for sertifiseringen er ønsket om og ytterligere styrke systemene i NCC. Det gir økt kontroll over virksomheten og møter kundenes forventninger og krav. Forberedelsene til sertifisering har pågått i et år, og arbeidet har vært omfattende. Ved valg av sertifiseringsorgan har det vært viktig for NCC at DNV er et av verdens ledende sertifiseringshus.

– ISO-sertifiseringene er viktige milepæler i arbeidet med kontinuerlige forbedringer i NCC. Sertifiseringene er et kvalitetsstempel på vårt ledelsessystem og etterlevelsen av dette. Det bidrar til økt transparens i forhold til både kunder og myndigheter. Målet er å gjøre NCC til en enda mer attraktiv samarbeidspartner, sier administrerende direktør Håkon Tjomsland i NCC Construction Norway i en pressemelding.

Annonse

Miljø og kvalitet

NCC har valgt å sertifisere hele selskapet etter begge standardene. Arbeidet har krevet både et godt fundament og omfattende dokumentasjonsarbeid. Det er NCCs miljøsjef Sigrid Strand-Hanssen og kvalitetssjef Anne O. Moger som har ledet selskapet gjennom sertifiseringsprosessen, i nært samarbeid med interne krefter.

Vedlikehold av sertifisering

Sertifiseringsperioden er på tre år. I løpet av sertifiseringsperioden skal det gjennomføres periodiske revisjoner med intervall på 12 måneder. Resertifisering vil deretter finne sted hvert tredje år.

– Forberedelsene og tilbakemeldingene vi får fra de årlige revisjonene vil gi oss et godt grunnlag for ytterligere forbedringer, sier Moger.

Bildet: Håkon Tjomsland, adm. dir, NCC Construction Norway. (Foto: Jarle Nyttingnes)