Klar til registrering

At et register over anleggsmaskiner har vært under oppseiling har vært kjent lenge. Nå er det klart til lansering.

Initiativtakerne bak registeret er MGF, EBA og MEF. De inviterer til lansering i Exporamasalen på Vei og anlegg onsdag kl 13.

Reg-nr i maskinregisteret

Slik ser «nummerskiltet» ut. (Foto: Jørn Søderholm)

Annonse