Flere ulykker i bygge- og anleggsbransjen

I 2011 ble det registrert 481 arbeidsulykker, mens i 2014 hadde tallet steget til 597 på landsbasis.

Seniorrådgiver Asgeir Winge i Arbeidstilsynet i Trondheim, understreker at tallene viser til antall ulykker i bygg og anlegg, som blir meldt til Arbeidstilsynet av arbeidsgiver.

– Vi vet at ikke alle ulykker blir meldt, og at underrapporteringen kan være omfattende. Undersøkelser og sammenligning av ulike databaser har tidligere gitt klare indikasjoner på at Arbeidstilsynet ikke får registrert alle arbeidsulykker. Alle arbeidsgivere har imidlertid plikt til å melde ifra om alvorlige arbeidsulykker, sier Winge i en pressemelding.

Annonse

«Økt fokus på riktig bruk av håndholdte verktøy og HMS, vil kunne bedre ulykkesstatistikken». – Geir Humbernes, daglig leder i Tromas AS.

Autoriserte kurs øker trygghet

Daglig leder i Tromas AS i Trondheim, Geir Humbernes, mener nytteverdien av å tenke sikkerhet på arbeidsplassen er stor. Selskapet tilbyr grunnleggende kurs i verktøyforskriftenes § 555, der målgruppen er alle som bruker håndholdt verktøy.

– Vi har arrangert dette kurset i tolv år nå, og har kurset om lag tusen deltagere igjennom årene. Vi er opptatt av å tilrettelegge en trygg og effektiv hverdag som mulig for profesjonelle brukere og andre interesserte, forteller Humbernes.

Reparerer uten godkjenning

Reparasjon av elektronisk utstyr bør utføres der autorisasjon er tilstede.
Humbernes hevder det finnes mange aktører på markedet som reparerer utstyr uten godkjenning, og stiller seg kritisk til dette.

– Inntrykket er at det selv etter dagens krav, fortsatt utføres denne type arbeid. Folk bør være mer observant rundt dette. Ringvirkningene kan bli store og det skaper utrygghet i bransjen, mener han.

Bildet: Thor Olaf Staven (t.v.) og Geir Humbernes i Tromas AS råder folk til å benytte godkjente autoriserte elektroverksteder.