Satser tyngre på anlegg

SKJETTEN: Reinhardt Maskin AS blir denne våren innfusjonert i Felleskjøpet Agri. Selskapet med spesialitet på småmaskiner til park- og idrettsformål har siden 2006 vært heleid av Felleskjøpet, men blir nå fusjonert inn som en egen avdeling.

Anders Meland i Felleskjøpet Agri

GRØNN UTSIKT: Anders Meland er sjefen for Felleskjøpet Agris VAPI-satsing. (Foto: Jørn Søderholm

– Virksomheten til Reinhardt Maskin AS er nært knyttet til den øvrige virksomheten i Felleskjøpet. Fusjonen gjør at vi får et bredere sortiment og en tydeligere rolle, sier Anders Meland.

VAPI

Han var daglig leder i Reinhardt Maskin AS. Nå er han ansvarlig for Felleskjøpets satsing på et område de har sin egen forkortelse for: VAPI.

Annonse

VAPI

Vei

Anlegg

Park

Idrett

– Hva er det?

– Vei, anlegg, park og idrett. Det er et satsingsområde Felleskjøpet har snakket om i mange år, og som vi nå gjør alvor av. P-en og I-en representerer et område som Reinhardt kan mye om. Nå skal vi satse mer på V-en og A-en, med Felleskjøpet og Reinhardt i samspill. Felleskjøpet avdeling Reinhardt er en viktig del av VAPI-satsingen. Vi må starte her, hvor vi er gode, sier Anders Meland.

John Deere

John Deere traktorer, Gator UTVer (også de fra John Deere), Avant kompaktlastere og redskapsbærere og Yuchai gravemaskiner utgjør hjørnesteinene i Felleskjøpets anleggssatsing.

Avdeling Reinhardts store utvalg av redskaper og småmaskiner til park- og idrettsformål supplerer Felleskjøpet Agris utvalg av større maskiner og utstyr.

Strategien for Felleskjøpets satsing på anlegg og vei er i ferd med å bli utformet nå, så her har vi fått lite detaljert informasjon. Men aktører i anleggsbransjen kommer til å merke det. Blant annet med flere salgskontorer rundt om i Norge.

Ansetter

– Vi blir mer synlige og til stede. Vi kommer til å etablere oss mer i andre områder enn på Østlandet. Vi er landsdekkende også i dag, men vi kommer til å ha egne salgskonsulenter i de store byene. Der er vi i gang med å ansette mennesker, sier Anders Meland.

l Felleskjøpet Reinhardt skal ut av dagens lokaler på Skjetten. Planen er å flytte til Felleskjøpets eksisterende avdeling på Kløfta, og lage et stort VAPI-senter der i løpet av 2016.