AF Gruppen kjøper 70% av Målselv Maskin & Transport

AF Gruppen (AFG) har inngått en intensjonsavtale med Målselv Maskin & Transport AS med den hensikt å kjøpe 70 prosent av aksjene i selskapet.

Troms’ største

Målselv Maskin & Transport AS er den største maskinentreprenøren i Troms. Selskapet har hovedkontor på Rossvoll i Målselv kommune og utfører anleggsoppdrag i landsdelen. Selskapet hadde en omsetning i 2014 på 225 millioner kroner og har cirka 50 ansatte.

Transaksjonen omfatter selskapets eierandeler i Holmen Betong AS og Anlegg og Maskin AS samt utviklingstomter.

Annonse

155 mill. kr

Selskapsverdien (100 %) for Målselv Maskin & Transport AS, inklusive andeler i datterselskaper og tomter, er vurdert til i størrelsesorden 155 millioner kroner. Oppgjøret forventes å bestå av aksjer i AF Gruppen ASA og kontanter.

Transaksjonen er betinget av due diligence og styrets godkjennelse. Transaksjonen forventes gjennomført 2. kvartal 2015.

– Imponert

– Vi har fulgt med Målselv Maskin & Transport over tid og er imponert over de gode prestasjonene selskapet har vist. Vi kjenner dem gjennom tidligere samarbeid som et selskap med et verdigrunnlag som er i samsvar med AF Gruppens. Denne avtalen er i tråd med vår strategi om å vokse lønnsomt i et av våre kjernemarkeder. Vi ser med dette samarbeidet økte muligheter i en landsdel som står foran mange store anleggsprosjekter, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.