Cat-maskiner i regjeringskvartalet

Pon Rental og Pon Equipment har overlevert to Cat lastemaskiner til Implenia i regjeringskvartalet.

– Dette er historisk, ikke bare har vi har fått vår første hybrid i utleieflåten, nemlig en 336EL Heavy Duty High & Wide på drøye 40 tonn, men også første 349EL, en graver på 55 tonn. Og begge gikk direkte til Implenia sitt anlegg i regjeringskvartalet, der de skal jobbe de neste 13 månedene, sier Pon Rentals selger Ole Andreas Eriksen.

Det skal bores og sprenges 27 meter ned i grunnen, under det som engang var S-blokka, for å gjøre plass til det som blir fremtidig kjeller for Regjeringskvartalet.

Annonse

Det skal bores og sprenges 27 meter ned i grunnen, under det som engang var S-blokka, for å gjøre plass til det som blir fremtidig kjeller for Regjeringskvartalet. Her skal det huses sivilt situasjonssenter, sikre forsyningsstabilitet for kraft, teknisk kjøling og IKT-drift. 100 000 kubikkmeter stein skal lastes ut med Cat maskinene. Cat hybriden, vil være i sitt beste element når kubikkene skal ut.

– Vi er opptatt av miljø, økonomi og produksjon, derfor valgte vi Cat-maskinene som oppfyller kravene i dette viktige prosjektet på en ypperlig måte, sier Knut William Thoresen, maskinsjef i Implenia Norge AS. Knut sier videre, maskinene har fullserviceavtale fra Pon Equipment så vi ikke får unødvendig ståtid på maskinene ved service og vedlikehold. Det vil hovedsakelig være to faste førere som vil ha Cat maskinen som sin arbeidsplass de neste månedene.
– Ved igangsettelse av slike maskiner er det alltid fordel å få ekstra opplæring og gode råd sier storkundeansvarlig for Implenia i Pon, Morten Lier. For anledningen stilte han sammen med maskininstruktør Egil Bråten, formann uteservice Jone Rødde og produktsjef på slitestål og understell, Tom Erik Klevengen.

Gjengen fra Implenia og Pon. Med hvit hjelm, fra Implenia: Åsmund Brun, Bjørn Rune Mosebakken og Geir Tveita. Med gul hjelm, fra Pon: Morten Lier, Tom Erik Klevengen, Jone Rødde og Egil Bråthen. (Foto: Pon Equipment AS)

Gjengen fra Implenia og Pon. Med hvit hjelm, fra Implenia: Åsmund Brun, Bjørn Rune Mosebakken og Geir Tveita. Med gul hjelm, fra Pon: Morten Lier, Tom Erik Klevengen, Jone Rødde og Egil Bråthen.
(Foto: Pon Equipment AS)

 

Dette er derimot ikke de første Cat maskinene som Implenia leier på langtidsleie fra Pon Rental. Tidligere har de allerede leid graverne 320EL RR og 321DLCR på henholdsvis 23,5 tonn og 26tonn.

Se teknisk beskrivelse av selve prosjektet her: https://www.implenia.no/no/news_hs-go?newsId=125&lang=no