Skyer i horisonten

– Når vi på vårt konjunkturbarometer for anleggsbransjen registrerer det laveste tallet siden høsten 2010, så er det jo noen skyer i horisonten.

Det sa sjeføkonom i Maskinentreprenørenes Forbund, Stein Gunnes, på et frokostmøte 15. januar. Sammen med MEFs næringspolitiske fagsjef Håvard Almås og næringspolitisk rådgiver Tore Andreas Larsen, la han der fram de seneste tallene for bransjen.

Store investeringer på sikt

MEFs konjunkturbarometer er basert på delindekser for ordrereserve, ansettelses- og maskinanskaffelsesplaner. Og det er særlig det siste – medlemsbedriftenes planer om å anskaffe eller kvitte seg med maskiner – som gjør det store utslaget i barometeret.

Annonse

– Kun åtte prosent av bedriftene som har deltatt i undersøkelsen har planer om å anskaffe seg nye maskiner i løpet av første halvår 2015. Det er det laveste tallet vi har registrert siden høsten 2010. Samtidig er andelen bedrifter som planlegger å kvitte seg med maskiner den høyeste registrerte for samme periode, sa Gunnes.

– Likevel ser vi at ordrereserven blant bedriftene er forholdsvis høy for neste halvår, noe som er betryggende. Det er noen flere som høsten 2014 planla å si opp eller permittere folk enn på samme tid i 2013, men ikke urovekkende mange. De fleste bedriftene ønsker å beholde sine ansatte. Med tanke på at det skal investeres for 500-600 mrd. kroner bare i vei og jernbane de neste 10 årene, så henger det jo heller ikke på greip å si opp folk, som da vil kunne forsvinne til andre bransjer.

Midt-Norge sliter

Når det gjelder kortsiktig ledig kapasitet til å bygge vei, ble ytterligere en rekordsøyle presentert.

– Vi har aldri før registrert at så mange bedrifter melder om ledig kapasitet på kort sikt som i desember 2014. Når mellom 40 og 50 prosent av bedriftene melder om at de har mer enn 50 prosent ledig kapasitet for første kvartal 2015, så blir vi litt urolige, sa Gunnes.

– Det er relativt store geografiske forskjeller når det gjelder ledig kapasitet. Region Midt, med trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal, er aller mest utsatt. Der er det rett og slett prosjekttørke. Også når det gjelder vann- og avløpsprosjekter er det denne regionen som sliter mest. Vi i MEF oppfordrer derfor Statens vegvesen og andre offentlige oppdragsgivere til å fremskynde planlagte prosjekter, for på den måten å benytte den ledige kapasiteten i markedet, sa han.

Bildet: Stein Gunnes og MEF er litt urolige for situasjonen i anleggsbransjen, særlig i Midt-Norge.