Nodig har kommet til Lofoten

– På tilbudsbefaringen tenkte jeg at mesteparten av fortjenesten ville havne hos spesialentreprenøren fra Sør-Norge. Det likte jeg dårlig, sier maskinentreprenør Harry Martinsen på Leknes.

LEKNES: Vestvågøy kommune i Lofoten var lei av gjentatte lekkasjer fra den 40 år gamle hovedvannledningen. Kommunen utlyste først en konkurranse på konvensjonell graving av 550 meter. Det laveste anbudet var på 12 millioner kroner.

Størstedelen av kostnadene ville gå til å sette Storgata på Leknes tilbake i god stand. Kommunen syntes det var for dyrt, og hentet inn tilbud på utblokking av strekningen. Kontraktsummen sank til 6,7 millioner kroner. Kommunen valgte den billigste løsningen, og inviterte 52 bransjefolk til å se på gjennomføringen i begynnelsen av oktober.

Annonse

– Da det 80 meter lange PE-røret nådde frem til endepunktet, var det stående applaus i Storgata. Av de 52 deltakerne på «NoDig-i praksis» seminaret var 28 representanter fra 11 ulike kommuner i regionen. Det tyder på lyse utsikter for ledningsfornyelse også i nordre Nordland, sies det i en artikkel publisert av rådgivningsfirmaet VA-teknikk AS.

Den aktuelle strekningen har også 30 stikkledninger anboret underveis. For å redusere risiko for framtidige vannlekkasjer og oppgraving, fornyer kommunen samtidig private stikkledninger ut av gategrunn og setter ned nye stoppekraner ved eiendomsgrensen til abonnentene.

Eksisterende kummer fjernes, og det etableres åtte nye vannkummer med slukkevannsuttak for nødetatene. Prosjektet i Leknes ble konkurranseutsatt med krav om at hovedentreprenøren skulle ha betydelig erfaring med utblokking og innføring av PE-rør. Det er få aktører på dette spesialfeltet i Norge, og ingen i landsdelen.

vellykket rørinstallasjon i Leknes

ORNØYD: F.v. Geir Henning Hansen i Asplan Viak Lofoten, Knut Skorta i Steg Entreprenør og Steinar Tragethon i Hallingplast var alle godt fornøyd over en vellykket rørinstallasjon i Leknes. (Foto: Arve Hansen)

Harry Martinsen i det lokale maskinentreprenørselskapet Trygve Martinsen & Sønn as, ble provosert over anbudsutformingen.

– På tilbudsbefaringen tenkte jeg at mesteparten av fortjenesten ville havne hos spesialentreprenøren fra Sør-Norge. Det likte jeg dårlig. Men allerede etter få ukers anleggsdrift, så jeg at hoveddelen av prosjektet likevel ble orientert mot våre spesialfelter i form av blant annet trafikksperringer, provisorisk vannforsyning, graving av groper og réetablering av gravepunkt. Et samarbeid med spesialister innen Nodig kan være en vinn-vinn situasjon, sier Martinsen i artikkelen.

Han mener det er viktig at lokale entreprenører må våkne for alternative løsninger til konvensjonell graving.

– Det er vi som følger med på anbudskonkurranser i vårt nærmiljø, og det er vi som best kjenner ledningseieren og abonnentene. Derfor må og så kommunene være mer våkne, når det er mulig å tenke alternativt ved konkurranseutsetting av VA-prosjekt, mener Martinsen.

Rådgiver Geir Henning Hansen hos Asplan Viaks Lofoten-avdeling i Leknes mener interesserte lokale aktører kan snu hele entreprise forholdet:
– Lokale maskinentreprenører kan trene seg gjennom samarbeid med spesialist-entreprenører. Med den erfaringen kan de i neste omgang engasjere spesialistselskaper som underentreprenører, sier Hansen.

Nodig-bransjen var godt representert under fagtreffet i Leknes. Driftsassistansen i Nordre Nordland stilte med sin styreleder Trude Bertnes. Sammen med enhetsleder Anne Sofie Nilsen i Vestvågøy kommune arrangerte hun en faglig temadag i forbindelse med Leknes-prosjektet.

Asplan Viaks Geir Henning Hansen og Kristian Sandum fra Steg Entreprenør as delte på prosjektforedraget om utblokkingen i Storgata. Strømperenovering av avløpsledninger er den mest benyttede gravefrie metoden i Norge.

Stein H. Hansen fra Aarsleff Norge og Peer-Chr. Nordby fra Olimb dro forsamlingen gjennom metodens muligheter. Horisontalboring i fjell og løsmasser ble presentert av Dag E. Båsum fra Båsum Boring. Båsum har utført en rekke oppdrag i Nord-Norge, og flere kommuner har interessante boreprosjekter på gang.

Steinar Tragethon fra Hallingplast as deltok også på fagtreffet med gjennomgang av de mange nyheter ved PE-rør. Arve Hansen fra VA teknikk as avsluttet tematreffet med et diskusjonsinnlegg om metoder, materialvalg og vannlekkasjer.

Under fagtreff av denne typen legges det alltid opp til debatter og «snakk i korridorene». Sterkest inntrykk ga den 83 år gamle VA-nestoren Einar Grann-Meyer, en rådgiver som fortsatt er meget aktiv og levende opptatt av vann- og avløpsfaget.

På spørsmål fra en konsulent, om hvordan man kan få til personlig kompetanseheving uten å redusere firmaets faktureringsgrad, kunne Grann-Meyer fortelle at bortimot halve livet var gått med til egenopplæring uten annen adressat på fakturaen enn ham selv.

83-åringen manet til intern kunnskapsutvikling og et sterkere engasjement for å løfte både kvalitet og kvantitet i bransjen.
– Vi må hele tiden jakte på å gjøre jobben vår bedre i morgen enn vi gjorde i dag, sa 83-åringen.

Fagtreff med 52 deltakere i Leknes

REKORD: Fagtreff med 52 deltakere i Leknes i Lofoten må betegnes som historisk innen gravefrie metoder. (Foto: Arve Hansen)