Denne må ha vinterdekk

Fra nyttår er kravene til vinterdekk på tunge kjøretøy endret. Alle lastebiler og hengere må ha vinterdekk. Motorredskaper og anleggsbiler er unntatt. Men hvor går grensen mellom anlegg og ”vanlig” kjøring?

I fjor ble det påbudt med vinterdekk på tunge motorvogner. Fra førstkommende årsskifte blir dette noe endret: Biler og tilhengere til biler som hver har tillatt totalvekt over 3500 kg vil få påbud om vinterdekk på alle aksler i perioden 15. november til 31. mars. Kravet trer i kraft 1. januar 2015. I pressemeldingen om dette opplyses det også at en del kjøretøyer er unntatt fra kravet.

Unntak

– Kjøretøy som er 30 år eller eldre og som ikke brukes i kommersiell transport, kjøretøy som brukes i anleggsarbeid og til og fra slike anlegg, mobilkraner og kjøretøy i forsvarets tjeneste som hovedsakelig kjører i terreng er unntatt, sier Statens vegvesen i pressemeldingen.

Annonse

Unntak for anleggskjøring, altså. Men hva mener vegvesenet egentlig med anleggskjøring? Hvor går grensen mellom anleggskjøring og ”vanlig” kjøring? Og hva med traktorer, dumpere og andre maskiner registrert som motorredskaper?

– Formålet med å kreve vinterdekk på motorvogner var først og fremst å kreve slike dekk på busser og lastebiler som går i person og godstransport. Vegdirektoratet så i ettertid at regelen om at alle motorvogner med tillatt totalvekt over 3500 kg skal ha særlig merkede vinterdekk gikk lenger enn hva som er ønskelig. Det ble derfor gitt en generell dispensasjon fra kravet om vinterdekk den 21. oktober 2013.

Denne dispensasjonen unntar traktorer, mobilkraner og motorredskaper med tillatt totalvekt over 3500 kg fra regelen om å ha vinterdekk, sier Linda Solstad i Statens vegvesen Vegdirektoratets seksjon for trafikantadferd.

Motorredskap

Hun presiserer at fra og med 1. januar 2015 så vil ordlyden i bruksforskriften også endres, slik at påbudet vil rette seg mot «bil og tilhenger til bil». Ikke lenger mot motorvogner. Idet mange anleggskjøretøy vil kunne klassifiseres som motorredskaper, vil slike kjøretøy ikke være omfattet av påbudet, sier Solstad.

Unntaket for kjøretøy i anleggsarbeid vil altså gjelde kjøretøy som klassifiseres som «bil og tilhenger til bil», og som kjører på offentlig veg.

– Når det gjelder hva som menes med kjøretøy som brukes i anleggsarbeid, så menes det her kjøretøy som brukes til selve anleggsarbeidet. Ikke kjøring i annen hensikt enn selve anleggsarbeidet. Unntaket skal tolkes snevert. Unntaket gjelder spesielle kjøretøy som ikke bruker ordinære dekk på grunn av hjuldimensjonen, og som trenger ekstra motstandsdyktige dekk, sier Linda Solstad.

Hun presiserer også at kjøretøy – uansett klassifisering, føre og krav til vinterdekk – må være sikret tilstrekkelig veigrep etter forholdene. Enten det skjer med kjetting, piggdekk eller piggfrie vinterdekk. Brudd på dette kan utløse kjøreforbud.