Masseberegning på direkten

Med Trimbles siste nyhet kan du gjøre kartlegging og masseberegning uten å forlate bilen. Kjør forbi i 50 km/t, så får du punktsky og målbare panoramabilder. – Vi gjør det enklere for entreprenører å gjøre målinger uten landmålere, sier Joh Einar Solhaug og Eirik Karlsen i Norgeodesi.

KLØFTA: Trimble MX2 heter løsningen. Det er en mobil 3D-scanner for montering på alle typer kjøretøy, i kombinasjon med kamera, dobbel GNSS* og mulighet for korrigering mot CPOS (SIM-kort) eller basestasjon (radio).

Systemet leveres som en komplett enhet, klar til å monteres på en bil, ATV, anleggsmaskin, båt eller hva som helst annet som beveger seg på overflaten. I en tunnel eller andre områder uten GPS-dekning kan utstyret få korrigering fra en DMI avstandsmåler på hjul.

Annonse
Demonstrasjon av TRIMBLE R10

Trimble R10 GNSS (GPS) med prisme, for kombinasjon med enmanns-totalstasjon Robotic. R10 kompsenserer for helling, og måler punktet der stanga møter bakken. Eirik Karlsen demontstrerer for Karl Helge Askim fra Statens Vegvesen.

Sensorer

– Løsningen kombinerer flere sensorer i samme system. Lidar laser, foto og GNSS*. Man kan også koble til et ekkolodd. All informasjonen kommer ut av utstyret gjennom én kabel. Det hele styres fra en robust PC som følger med.

Man sparer mye tid på datainnhenting ved at mye informasjon kan hentes inn på kort tid. Det er trygt. Man kan kjøre på veien i stedet for å stå ute for å måle.

Det sa Jörg Amend på den norske premierevisningen av utstyret. Han er Trimbles ansvarlige for MX2-salg i Europa. Det skjedde da Norgeodesi inviterte til åpen dag i forbindelse med åpningen av sin nye salgsavdeling på Kløfta, nord for Oslo. Amend understreket at MX2 er utstyr for å gjøre større målinger og kartlegginger i en fei.

– Ikke forvent nøyaktighet under en centimeter. Dette er utstyr for kartlegging, ikke pinlig nøyaktige målinger. Man oppnår en nøyaktighet ned til 2-3 centimeter.

Det leveres med èn eller to lasere, etter behov. Èn laser er nok til å lage en røff terrengmodell, for grovere kartlegging og masseberegning. Med to lasere blir det mer presist. Da kan utstyret også oppdage detaljer som stolper og hushjørner, sa han.

I en by i Sør-Frankrike har MX 2 montert på en ATV blitt brukt til å måle en strand, for å finne ut hvor mye sand som må fraktes inn for å kompensere for erosjon. Utstyret leverer fra seg en kombinasjon av punktsky og navigerbare bilder á lá Google Streetview. Herfra kan det senere hentes ut måleinformasjon fra et hvilket som helst punkt i bildene.

Norgeodesis nye avdeling

Joh Einar Solhaug (t.v.) og Eirik Karlsen ønsker velkommen til ny avdeling for Oslo nord. Norgeodesis hovedkontor er fortsatt i Bærum. Solhaug holder i en Trimble V10 fotogrammetri-rover med en R10 GPS på toppen. Mellom dem står 3D laserscanneren Trimble TX8.

Gratis

Men det er jo ikke helt gratis, da. Norgeodesi leverer MX2 fra 970 000 til to millioner kroner, alt etter oppsett.

– Dette føyer seg inn i et produktspekter som gjør det stadig enklere å gjøre presises målinger, både for stikningsfirmaer og entreprenører. Entreprenører er i ferd med å hoppe bukk over landmålerne.

De sliter med å få tak i landmålere nok, men må likevel gjøre målinger. Dette er utstyr som gjør det enklere, sier daglig leder Joh Einar Solhaug i Norgeodesi.

– Mangel på landmålerkompetanse er et globalt problem. Vi prøver å forenkle feltarbeidet. Vi gjør det enklere å samle inn data. Så kan landmålere behandle dataene etterpå, supplerer Tomas Larsson.

Han er Trimbles salgssjef for Nord-Europa. Fra før tilbyr Trimble utstyr enkel fotogrammetrimåling fra luften med drone, fra bakkenivå med roveren V10 og nå fra bil med MX2.

GNSS

Global Navigation Satelite System. Fellesbetegnelse på satelittbaserte navigasjonssystemer.
  • GPS er mest brukt. Amerikansk.
  • GLONASS er også fullt utbygd. Russisk.
  • GALILEO er på vei. Europeisk.
  • Compass kommer (kanskje). Kinesisk.
  • IRNSS kommer (kanskje). Indisk.
Så det er ikke GPS, alt som navigerer i verdensrommet.