Enkel tilgang til HMS-informasjon

Har du full kontroll på hva som er i alle kjemiske stoffer bedriften benytter seg av? Ikke? Da kan det være en idé å lese videre.

Bygg- og anleggsnæringen er storforbruker av kjemikalier og kjemikalieholdige produkter. Ansatte og omgivelser utsettes gjennom disse for potensielle farer bedriften som bruker kjemikaliene må ha stålkontroll på. Og de mest bevisste byggherrene stiller gjerne krav om dokumentasjon på alt som brukes, og at entreprenører vurderer om farlige kjemikalier kan byttes ut med mindre farlige (substitusjonsvurdering).

Verktøy

Heldigivis finnes det verktøy som forenkler den jobben: ProductXchange. Det er et norskutviklet system som samler all informasjon og dokumentasjon om kjemikalier og kjemikalieholdige faste produkter på ett sted. Systemet har blitt utviklet i et samarbeid mellom selskapet CoBuilder og en rekke sentrale aktører i norsk byggenæring.

Annonse

EBA har sittet tett på utviklingen, sammen med blant andre Norsk Teknologi, Norske Rørleggerbedrifters Landsforening, Norske Anleggsgartnere, Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftene, Takentreprenørenes Forening og Norges Bilbransjeforbund.

Det elektroniske informasjonssystemet for kjemisk informasjon beskrives som ett av de viktigste miljøprosjekter i den europeiske byggenæringen på mange år. Nylig har også MEF blitt med i bransjesamarbeidet om ProductXchange.

System

 

– Det er et lettbrukt, internettbasert stoffkartoteksystem. Her finner bedriftene all nødvendig informasjon om kjemiske stoffer. Det er en viktig hjelp til håndtering og risikovurdering av stoffene, sier Finn N. Bangsund. Han er MEFs representant i styringsgruppen bak ProductXchange.

Systemet er et resultat av EU-finansiert forskning, og danner et komplett system for kjemikalie- og produktinformasjon. Det startet i 2001, da CoBuilder skrev en avtale med organisajsoner i byggenæringen om å utvikle systemet. Det var starten på ”Bransjeforeningenes Stoffkartotek System”, forkortet BASS. Gjennom 2000-tallet etablerte det seg som en bransjestandard i Norge.

I 2009 ble prosjektet ChemXchange påbegynt, med mål om å tilby den europeiske byggenæ ringen et system etter den norske modellen. Høsten 2012 ble system etablert som en europeisk standard, som i januar i år skiftet navn til ProductXchange. Systemet finnes i flere ulike versjoner hva angår tilgang og brukerplattformer. Den enkleste versjonen er gratis å bruke.

Mer informasjon: www.productxchange.no