Sammen om trykkavløp

 Fire sentrale aktører har gått sammen om et felles konsept for enkel bygging av trykkavløp.

 

FREDRIKSTAD: Med prefabrikkerte pumpestasjoner fra Grundfos, oppvarmede rørledninger fra Isoterm og koblinger fra Isiflo skal det nå være enklere enn noen gang å prosjektere og bygge anlegg for vanntilførsel og trykk. Det hele er koordinert og distribueres av Brødrene Dahl.

Konseptet har blitt presentert i vår. Blant annet på en ”konsulentaften” hos Brødrene Dahl i Fredrikstad.

Annonse

 

Hytte

– Trykkavløp er mest brukt i hyttefelt. Til nå har det blitt mye brukt i Østfold. Blant annet på Hvaler og i Skjebergkilen. Det er skånsomt mot terrenget og krever lite inngrep, sier Cato Jensen, som er salgssjef for VA i Brødrene Dahl i Fredrikstad.

Blant deltakerne denne kvelden i Fredrikstad var det også et par grupper studenter ved Høyskolen i Østfold, som skriver oppgave om trykkavløp. Det ble også arrangert en besøksrund til kommuner i nærheten, for å presentere konseptet.

 

I indre Østfold er Veidekke i gang for Spydeberg kommune med å prosjektere for trykkavløp til hytter ved innsjøen Lyseren. Dette er et område med rundt 500 hytter.

 

Kommunenes økende interesse for trykkavløp har sin bakgrunn i EUs Vanndirektiv, med skjerpede krav til rensing av avløpsvann.

 

Trykkavløp bygges med rørledninger i små dimensjoner. Oftest med isolerte PE-rør med innlagt varmekabel. Hver sluttbruker (hus/hytte) har sin egen pumpekum. Rørledningen skal ha en minimumsdimensjon større enn eller lik pumpens utløpsdimensjon. DN40 er vanlig i utløpet, som går ut i PE 50. Her er det for øvrig den enkelte kommune som avgjør hvilke dimensjoner som skal brukes. En SEG kvernpumpe sender innholdet inn på den felles avløpsledningen. Pumpene gjør at ledningen kan legges uavhengig av fall i terrenget. Effekten på pumpene varierer fra 0,9 til 4 kW, etter nødvendig løftehøyde. De største 4 kW pumpene skal greit kunne løfte over 40 meter, i følge Grundfos.

Etterspørsel

– Trykkavløp har hittil vært mest vanlig i hytteområder langs kysten. Men etterspørselen er i ferd med å øke. Vi ser stadig at innlandskommuner og kommuner lenger nord får øynene opp for trykkavløp. De ser at det er fordelaktig i spredt bebyggelse, sier salgssjef Morten Sæther i Grundfos pumper på konsulentarrangementet.

Pumpestasjonen ved hver enkelt hytte inneholder en SEG kvernpumpe

BUFFER: Pumpestasjonen ved hver enkelt hytte inneholder en SEG kvernpumpe. Den danner en buffertank ved når det er mye bruk på anlegget. (Foto: Røynstrand Entreprenør AS)

Bruken av hyttefelt varierer kraftig med sesong. På Hvaler ligger toppforbruket rundt St. Hans, mens Hafjell og andre populære fjelldestinasjoner har sin topp på nyttårsaften. De toppene kan sette ethvert avløpsanlegg på harde prøver.

 

– Buffertanker kan være med på å jevne ut topper. Pumpestasjonen til hver hytte utgjør i seg selv en buffertank. Ved høy belastning venter innholdet i pumpestasjonen i kjelleren eller utenfor hytta, og går inn på hovedstrekket når kapasiteten tillater det, sa Sæther.

 

Pumpene har sin egen, innebygde styring. Den trenger kun kobling til strøm. Det kan settes inntil fire pumper i samme kum, som automatisk alternerer seg imellom. De kan også kobles til en ”dings” som gjør det mulig å styre dem via en smarttelefon.

– Pumpestasjonene kobles vanligvis til skap med sikkerhetsbryter. Men det er mest fordi elektrikeren forventer det. Ved bruk av stikkontakt kan sikkerhetsbryteren i prinsippet utelates, sier Sæther.

Prefabrikkerte pumpestasjoner fra Grundfos.

PUMPE: Prefabrikkerte pumpestasjoner fra Grundfos. Den store nærmest er en trykkøkningsstasjon, mens de mindre i bakgrunnen kummene som settes ved hver enkelt hytte.

– Omfylling med matjord sparer 40-50 prosent i driftskostnader, sammenlignet med veigrus. Matjord krever vesentlig mindre overdekning enn stedlige masser, avhengig av hva de består av. Hos oss på Ringebu er det for eksempel stort sett stein og grus som stedlige masser. Det trenger 60 cm overdekning, mot 20 cm med matjord.

Det sa Aksel Ruud fra Isoterm på konsulentseminaret hos Brødrene Dahl.

 

Elvestadrør

Ringebu-firmaet produserer rørledninger med innlagt varmekabel og tilhørende strømbryter. Konseptet er basert på patentet Elvestadrør, og er temmelig uforandret siden 70-tallet.

 

Ved hovedkontoret på Ringebu har Isoterm bygget et testsenter, som blant annet har gitt viktig kunnskap om omfyllingsmasser og gravedybde for ledningene.

– Rørene kan strengt tatt ligge rett på bakken, men vi anbefaler av de dekkes til på grunn av fare for skade, sa Ruud.

Rørene leveres i kveil, ferdig isolert og med innlagt varmekabel. Varmekabelen har ulik farge, etter motstand og dermed hvilken anleggslengde de er egnet til.

  • Blå kabel, til stikkledninger. 15-75 meter pr kurs.
  • Grønn kabel, til strekk på 75-300 meter pr kurs.
  • Brun kabel, til strekk på 300-600 meter pr kurs.

Rørledningen legges ut i terrenget med håndmakt eller med Isoterms egen rørutlegger. Den henges i skuffa på graveren og holder Isoterm-kveilen under utrulling. Føler til termostat legges i grøfta sammen med rørene.

– Det vil variere hvor i traseen det kan fryse. Her må den som graver og omfyller vite hva man gjør. Det er ikke så farlig om vannrøret tiner. Det tiner fort med varmekabelen. Men hvis kloakkledningen fryser vil det ta minst 8-10 timer å tine den, sa Ruud.

 

Skjøting

Tynne rørledninger som legges i grunne grøfter, altså. Men hva med skjøting? PE-rør er vanligst å sveise, men det finnes også enklere metoder. Isiflo Sprint, for eksempel.

Det er en hurtigkobling for PE-rør til både vann og avløp. Stort enklere kan det ikke bli å skjøte to PE-rør: Den avgradede rørenden stikkes inn i koblingen. Ferdig.

 

– Pushkoblingen sparer mye tid i forhold til sveising. Sveisen tar gjerne 10-20 minutter, inkludert hviletid. Isiflo Spring har ingen skruing, kun innstikk, sier Hein Høyte. Han er distriktssjef i Raufoss Water & Gas, som produserer og selger Isiflo.

 

Isiflo Sprint er framstilt i et komposittmateriale, og er dermed ikke utsatt for korrosjon. En O-ring tetter mot røret, mens en pushring griper i materialet og gjør koblingen strekkfast. Koblingen finnes både som ende-mot-ende-kobling, og som 45 graders grenrør.

Produsenten bedyrer at det er null grunn til bekymring for at koblingene skal sprekke eller slippe taket på grunn av trykk, hardhendt behandling eller frost.

– Ved trykkprøving har koblingen sprukket ved 60 bars trykk. Røret sprekker før det. Strekktester har vist at det koblingen holder 4-500 kilo før den gir seg. Koblingene kan monteres helt ned til minus 30 grader, sa Høyte.

Komposittmaterialet i koblingene tåler vesentlig lavere temperaturer enn det, men materialet i O-ringene blir for hardt til å jobbe med i utetemperaturer lavere enn 30 kuldegrader. Hurtigkoblingen Isiflo Sprint er for øvrig konstruert for et temperaturområde på -10 til +40 grader på mediet (innholdet) inne i røret.

Ferdige grenrør og Isiflos Sprint gjør det enkelt og kjapt å skjøte.

SKJØTING: Ferdige grenrør og Isiflos Sprint innstikkskobling gjør det enkelt og kjapt å skjøte. Dette er fra Løyning.

På konsulentarrangementet demonstrerte han også hvordan man gjør en rask anboring på PE-rør med Isiflos anboringsklammer. Demonstrasjonen møtte en smule skepsis i publikum, hvorpå Høyte forklarte litt til og demonstrerte enda en gang.

– Nja, fortsatt skeptisk. Det der er nesten for enkelt til å være sant, var det en kar i publikum som sa.