Oppsigelse og sykefravær

En ansatt med høyt sykefravær kan være vanskelig for bedriften. Men det er ikke bare-bare å si opp vedkommende heller.

Advokat Kari Bergeius Andersen orienterte om flere sider ved langvarig sykefravær. Det er en situasjon som kan være vanskelig for både bedrift og medarbeider. Hvis det går så langt at sykefraværet bedriften store ulemper, så kan medarbeideren sies opp etter 12 måneders sykefravær. Her er det et viktig MEN:

–  Sykefraværet i seg selv må gi bedriften en ulempe for bedriften som gir grunn til oppsigelse. Er tilretteleggingsplikten oppfylt? Er vedkommendes fremtidige sykdomsbilde vurdert? Det må man kunne svare på, sa Andersen.

Her må også ulempen for bedriften vurderes mot skadevirkningen av oppsigelsen for arbeidstakeren.

Annonse

Mye fravær over lang tid, men ikke sammenhengende, kan også gi grunnlag for oppsigelse. Men det stiller høye krav til oppsigelsen. Ikke minst timingen av den.

– Oppsigelsen må gjøres i perioden vedkommende er på jobb, ikke i sykefravær. Det høres idiotisk ut, men sånn er det, sa Kari Bergeius Andersen.

Se også: Guide i minefeltet som er firmabiler med grønne skilter.