Kraftige saker

 Dra en 22 kilovoltkabel av med skuffa, så kan du få drøyt 517 000 hestekrefter i trynet.

Av Jørn Søderholm – jos@mef.no

 

SARPSBORG: Hvis en gravemaskin ved et uhell sliter av en kabel som fører en spenning på 22 000 V vil det oppstå en kortslutning. Kortslutningsstrømmen kan komme opp i 10 000 A nær ved en stor trafo. Effekten er da 380 600 kW. Det vil si 517 616 hk.

Annonse

Lysbuen kan bli 50 000 grader varm, og smellet av lysbuen kan lett ta trommehinnen på et menneske.

– Arbeider dere nærmere en høyspentkabel? Ring oss i driftssentralen. Og gjør det FØR dere starter. Vi vil gjerne koble ut kabelen.

Det sa Einar Magnus Dahl i Fortum på et innlegg under et kurs Geomatikk AS sin avdeling i Sarpsborg holdt for ansatte fra entreprenørbedrifter i Østfold.

Merket på skuffa etter at den traff en kabel med spenning på.

Sjekk merket på skuffa etter at den traff en kabel med spenning på. Det er dårlig sort å stå i nærheten da. (Foto: Einar Dahl, Fortum)

Gå galt

– Hvis det skulle komme til å skade en høyspentkabel, så si i fra til driftssentralen før dere gjør noe annet. Hvis vi setter strømmen på så kan det gå riktig galt, sa Dahl.

Han illustrerte sitt budskap med bilder og Youtube-videoer av tilstrekkelig rystende karakter til at budskapet gikk inn.

 

Kurset i midten av mars var såpass populært at det ble arrangert i to runder, med rundt 40 deltakere på hver runde.

– Vi har invitert alle som har gravd i Østfold det siste året. Det er de som sitter i maskinene og jobber i grøfta som er her. De er viktigst å få lært opp, sier prosjektleder Trine Lise Eidesmo i Geomatikk Sarpsborg.

Hennes avdeling betjener Østfold, Hedmark og Oppland med informasjon om ledningsnett i bakken.

 

Undervisning

– Det startet med at vi bisto med undervisning om sikkerhet ved graving på Kalnes videregående skole. Entreprenører i området fikk høre om det, og foreslo et kurs også for de erfarne karene ute i felt, sier Eidesmo.

Glade for god respons på entreprenørkurset

F.v. Harald Røsholt, Wenche Irene Nilsen og Trine Lise Eidesmo er glad for den gode responsen på entreprenørkurset. (Foto: Jørn Søderholm)

Påviser Harald Røsholt, også han fra Geomatikk, var en av innlederne på kurset. Geomatikk utfører 40-50 000 påvisninger pr år, og kontakt med graveentreprenører er en del av dagliglivet. Røsholt ga noen konkrete tips om møtet mellom påviser og graver.

– Vi utfører ikke påvisning hvis kunden, det vil si den som skal grave, ikke møter opp. Eller hvis den vi møter ikke vet nøyaktig hvor det skal graves. Det hender vi møter representanter fra gravefirmaet som har blitt sendt dit på vegne av en som har sagt ”jeg er opptatt akkurat nå. Kan ikke du stikke bort og ta imot påviseren?”. Det fungerer ikke! Vi utfører påvisning kun hvis den vi møter vet hvor det skal graves, sier Harald Røsholt.

Påviserne fra Geomatikk påviser kabler tilhørende alle nett. Det vil si alle nett tilhørende eiere som har avtale med Geomatikk. Den som graver har dermed kun én person å forholde seg til.