Nye krav til dieseltanker

Har du en dieseltank stående? Da bør du lese videre.

SANDEFJORD: Fra 1. januar i år trådte den nye forskriften for håndtering av farlige kjemikalier og avfall – populært kalt Forurensningsforskriften – i kraft. Det nye her er kapittel 18, om tanklagring av petroleumsprodukter og andre farlige produkter. Blant annet diesel som lagres i stasjonære og mobile tanker på bakken (ikke nedgravde). Kapittel 18 har tidligere vært tatt ut.

Håndtering

Med de nye reglene blir det litt mer å være oppmerksom på for eiere av tanker.

Annonse

– Vera Tank har på forespørsel fra Statoil også utviklet en veiledning for hvordan myndighetens endringer i forurensningsforskriftens kapittel 18 skal imøtekommes. Dette kan vi gjøre fordi vi har en solid kunnskap på området, sier Hans Christian Trollsås i Vera Tank AS.

De nye forskriftene krever blant annet en miljørisikoanalyse ved plassering av tanker, samt oppsamling og doble barrierer for tanker over 10 000 liter.

– Dette er kompliserte regler som er vanskelig å sette seg inn i. Vera Tank har gjort en viktig innsats for å forenkle reglene, sier Sigurd Lindahl i Statoil.

Annonse

Med 40 års erfaring fra produksjon av tanker har Sandefjord-bedriften Vera Tank et bredt sortiment av tanker og solid kunnskap lovlig og forsvarlig lagring og transport av drivstoff i tank. Selskapet har i forbindelse med innføringen av de nye reglene laget en veiledning for hvordan myndighetenes endringer i forurensningsforskriftens kapittel 18 skal imøtekommes.

Eier

De nye forskriftene gjelder alle som eier en tank. Ikke minst entreprenører, som ofte benytter seg av egne stasjonære tanker for diesel til bruk på egne biler og maskiner. Det nye kapittel 18 stiller klare og konkrete tekniske krav til plassering, utforming, flytting og bruk av stasjonære tanker.

Tanker over 10 kubikk skal for eksempel være dobbeltvegget. Begrepet ”dobbeltbunnet” er avlegs, nå er det tank-i-tank som er gjeldende krav for så store enheter. Alle tanker skal ha både innvendig og utvendig korrosjonsbeskyttelse, og eier av tank skal gjøre en miljørisikovurdering ved plassering av en dieseltank.

Du vet antakelig at en dieseltank kan fraktes langs offentlig vei selv om det fortsatt er en skvett diesel i den. Men visste du at den kan ha et restinnhold på maksimalt 15 prosent av volumet, eller høyst 1 500 kilo? Og at det forutsetter at tanken er hermetisk lukket? Det vil si at pumpen må være demontert og alle hull lukket med plugger. Skal du frakte en tank med mere diesel enn det må den være ADR-godkjent. Men også godkjente ADR-tanker blir underlagt kravene i regelverk for stasjonære tanker i det øyeblikket den lastes av en bil og blir plassert på bakken.

Statoil og Vera Tank sier det er viktig at eiere av tanker setter seg inn forskriftene. Men det er ikke nødvendig å hive seg rundt og kjøpe ny tank med det samme.

Overgang

– Forskriften har en fem års overgangsperiode. Innen 2019 skal alle tanker oppfylle forskriftskravene. Tanker som flyttes permanent før det må oppfylle kravene når de flyttes. Dette gjelder ikke tanker som flyttes til midlertidige anlegg i inntil to år, sier Peter Aanes i Vera Tank.

Konsekvensen av å overse forskriftene han bli store. Det illustrerer Sigurd Lindahl med et eksempel:

– En tankeier opplevde lekkasje, der diesel rant ut i en myr. Det måtte graves, og massene behandles som spesialavfall. Det kostet eieren millioner. En sånn hendelse kan fort bli kroken på døra for et selskap, sier Lindahl.

Veilederen for stasjonære tanker over bakken kan lastes fra Vera Tanks websider. Du finner link på Anleggsmaskinens side på Facebook eller på MEFs webside.

www.facebook.no/anleggsmaskinen

www.mef.no

 

Samarbeid mellom Vera Tank og Statoil for å spre kunnskap

F.v. Hans Christian Trollsås i Vera Tank, Sigurd Lindahl i Statoil og Peter Aanes i Vera Tank samarbeider om å gi tankeiere kunnskap om forskriftene.

Tank på bakken

  • Skal stå på ubrennbart, bæredyktig og telefritt fundament.
  • Minst 5 meter fra tank til tennkilde og brennbar bygning.
  • Tom tank kan fraktes med 15 prosent restinnhold, maks 1 500 kg. Forutsatt at alle åpninger er plugget.
  • Tankeier og brukere er ansvarlige for at det foreligger en risikovurdering for tanken.
  • Dobbeltvegget tank eller annen oppsamling kreves på tank over 10 kbm og mindre tanker der utslipp kan få store konsekvenser.
  • Tanker brukt i midlertidig anleggsvirksomhet er unntatt fram til 2019.

 

Kilde: Vera Tank AS, veileder for stasjonære dieseltanker over bakken.