Hvem tar regningen?

Staten krever på kort varsel inn en ny dieselavgift. Den regningen kan videresendes til oppdragsgiver. Men bare kanskje.

Kort tid før jul offentliggjorde Regjeringen en overraskende økning i avgiften på lavavgiftsdiesel, som brukes på anleggsmaskiner. Avgiftsøkningen innføres på kort varsel, og gir maskinentreprenører betydelige ekstrakostnader. På en million liter diesel beløper den nye ekstraavgiften alene seg til 500 000 kroner.

Betale

Så er spørsmålet: Hvem skal betale ekstraregningen?

Annonse

MEFs juridiske avdeling har mottatt en rekke henvendelser fra medlemsbedrifter som lurer på om det er en utgift man kan kreve dekket av oppdragsgiver eller byggherre. Det er når dette skrives et veldig åpent spørsmål. NS 8405 er det nærmeste vi kommer en regulering av dette. Nærmere bestemt punkt 27.3:

Dersom det skjer endringer i offentlige avgifter som inntreffer etter at entreprenøren inngav sitt tilbud, så har entreprenøren krav på justering av vederlaget tilsvarende avgiftsøkningen.

Oppdragsgiver

Thomas Kollerød

Thomas Kollerød, MEF

– Ordlyden tilsier at oppdragsgiver skal dekke ekstrakostnaden. Men det er et omstridt spørsmål, sier advokat Thomas Kollerød i MEF.

MEF tok opp saken med finansministeren og samferdselsministeren før jul. Det er arbeides med saken både juridisk og politisk. En foreløpig juridisk utredning er ventet å foreligge når Anleggsdagene åpner i slutten av januar.

I mellomtiden er rådet til maskinentreprenører dette: Hvis bedriften mener seg berettiget til kompensasjon må den varsle oppdragsgiver om det nå. Dette gjelder særlig der kontrakten er basert på en juridisk kontraktstandard, som NS 8405 eller NS 8406