Taggede innlegg Riksrevisjonen

MEF: Et varsko til hele Norge

En rapport fra Riksrevisjonen viser at norske veier ikke blir bedre, til tross for økte bevilgninger. – Vi har advart i årevis, sier MEF-sjef Julie Brodtkorb.

Fare for sosial dumping i statlige anskaffelser

Statlige virksomheter kontrollerer ikke lønns- og arbeidsvilkårene hos leverandørene de kjøper tjenester og bygg- og anleggsarbeid av. Ifølge Riksrevisjonen er dette sterkt kritikkverdig.