Taggede innlegg miljø

Ikke økonomisk forsvarlig med grønne investeringer

“Det grønne skiftet har kanskje kostet mer enn det har smakt”, slik oppsummerte Becker-eier etter konkursen. Entreprenørselskapet satset på grønn teknologi og måtte betale dyrt. I en økonomisk presset bransje har det for mange blitt uforsvarlig å satse på grønne løsninger – miljøet er og blir den store taperen.

Høyere belønning for klimakutt i asfalt

Statens vegvesen jobber for å nå 70 prosent kutt i CO2-utslippene fra asfalt innen 2030. Øker belønningen for klimakutt i asfaltkontraktene.

Kutter CO2-utslipp fra veibygging i myr

I løpet av et halvt år boret entreprenøren 20 000 betongpæler ned i en 450 meter lang og 20 meter dyp myr på Hadeland. Metoden kutter CO2-utslipp med mer enn 30 prosent, sammenlignet med tradisjonell veibygging.

Rensetiltak mot mikroplast virker

Statens vegvesen har sammen med NIVA gjennomført en undersøkelse for å finne ut om det slippes ut mikroplast fra anleggsvirksomhet. Nå foreligger de første resultatene.

Tester løsninger for utslippsfrie anleggsplasser i 10 prosjekter

– Vi må få ned klimagassutslippene i transportsektoren, og da må vi også få ned utslippene fra anleggsplassene. Derfor gir vi nå 10 nye pilotprosjekter tilskudd for å teste ut ulike løsninger for på sikt å få anleggsplassene til å bli utslippsfrie, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Skandinavias første hybride sporjusteringsmaskin

Baneservice AS har signert en avtale med Plasser & Theurer og investerer i Skandinavias første hybride sporjusteringsmaskin. Spesialmaskinen benyttes både til vedlikehold av eksisterende jernbanespor og bygging av nye.

Klimatilpassing gir klimasmarte områder

Hvordan skal vi best sikre bygg og infrastruktur mot flom, skred, styrtregn og et fuktigere klima? I åtte år har forskere, offentlige etater og privat næringsliv jobbet sammen for å finne løsninger.

Åpner for E6-utbygging gjennom Lågendeltaet likevel

Regjeringen åpner for å bygge ny E6 mellom Roterud og Storhove likevel, til tross for at Miljødirektoratet satte foten ned. Forutsetningen er at det gjennomføres ytterligere miljøforbedrende tiltak.

Gjenbrukssystem for overskuddsmasser

Bærum kommune inngår et innovasjonspartnerskap for å utvikle et gjenbrukssystem for overskuddsmasser. I løpet av det neste tiåret skal 25 millioner kubikkmeter steinmasse tas ut i forbindelse med seks store infrastrukturprosjekter i Bærumsregionen.

Bygger om fra diesel- til eldrift

På Pon Equipments verksted i Sandnes monterer mekanikerne Stian Vestre og Christer Jonassen batteriene og styringssystemene på en 20-tonns elektrisk gravemaskin. Den skal brukes på den siste kontrakten Statens vegvesen tildelte entreprenøren Bjelland AS.

– Symbolpolitikk

– Politikerne må bestemme seg for om de faktisk er opptatt av å få utslippene ned, eller om de er opptatt av symboler. Det sa MEF-sjef Julie Brodtkorb under en fagkonferanse på Dyrsku’n.

Overvåker vannkvaliteten i Oslofjorden

Rensing av anleggsvann og overvåking av vannkvalitet og økologisk tilstand er blant tiltakene som skal sikre at byggingen av E18 Vestkorridoren ikke påvirker Oslofjorden negativt.

Kutter CO2-utslipp fra asfaltfabrikker med 80 prosent

NCC Industry bygger om to asfaltfabrikker og tar i bruk trepellets som fyringskilde i asfaltproduksjon. Det fører til en estimert CO2-reduksjon på nærmere 4200 tonn CO2, eller ca. 80 prosent av utslippet.

Laget av fossilfritt stål

Verdens første anleggsmaskin laget av fossilfritt stål ble lasert 1. juni, i forbindelse med FNs klimakonferanse Stockholm +50.

Setter ny bransjestandard!

Fredheim Maskin AS har i samarbeid med fire maskinprodusenter utarbeidet en bransjestandard for utslipp, virkningsgrad og energimerking på knuseverk, sikteverk og stackere.