Ny ledelse i Landmark Maskin og B&G Pukk

Geir Leon Knutsen er ny daglig leder i Landmark Maskin AS, mens Trygve Landmark går over i nyopprettet stilling som daglig leder i firmaet B&G Pukk AS.

Landmark Maskin ble startet av Trygve Landmark i 1984, og er i dag en ledende grunnentreprenør i Sunnhordaland. Bertelsen og Garpestad gikk inn på eiersiden i 2018 og har frem til nå hatt 51 prosent eierandel i Landmark Maskin. Dette ifølge en pressemelding fra Bertelsen & Garpestad.

Gode utsikter

Landmark Maskin hadde i 2023 en omsetning på 180 mill. kr, og et negativt resultat på ca. 2,3 mill. kr. Mye av Landmark Maskins omsetning kommer fra boligfelt og kommunale prosjekter. De siste tre-fire årene har boligsalget vært svært dårlig, som følge av covid og stor renteoppgang. Det har også preget resultatene i Landmark Maskin. Det er imidlertid gode ordrereserver i Landmark Maskin, og utsiktene fremover ser bra ut, heter det i meldingen.

Annonse

Vil bringe Landmark Maskin videre

Geir Leon Knutsen kommer fra stillingen som daglig leder i Sunnhordaland Anlegg, et firma som ble innlemmet i Landmark Maskin i 2020.

– Vi er meget fornøyde med at Geir Leon har tatt utfordringen med å bringe Landmark Maskin videre. Satsningsområdet er fortsatt VA og feltutbygging, men også infrastruktur for offentlig byggherrer over hele Sør-Norge, uttaler Bertelsen & Garpestad i pressemeldingen.

Stort satsingsområde

– Vi takker Trygve for den store innsatsen han har lagt ned i Landmark Maskin i denne krevende perioden for bedriften. Trygve går over som daglig leder i B&G Pukk AS, og kan der bruke sin meget gode kunnskap om knuseprosessen. Selskapet ble etablert i desember 2022, og har fire knuseverk og 12 ansatte. Dette vil være et stort satsingsområde for B&G Anlegg Konsern fremover. Trygve går også inn på eiersiden her.

Eierstrukturen i Landmark AS vil også bli endret. B&G Anlegg Konsern AS vil overta Landmark Maskin 100 prosent, men det vil ikke skje noen endringer vedrørende navnet. Landmark Maskin AS vil fremdeles bestå og ha den lokale tilknytning som tidligere.

B&G Anlegg Konsern AS hadde en omsetning i 2023 på ca. 4 milliarder kroner. Øyvind Langemyr er konsernsjef i B&G Anlegg Konsern AS.