Jubel for tungtrafikkfelt: Vil lette hverdagen!

Statens vegvesen legger nå til rette for tungtrafikken på E6 inn mot Oslo fra både nord og sør.

Kollektivfeltene på E6 på strekningene Hvam –Tangerud i nord og Taraldrud–Klemetsrud i sør omgjøres til tungtrafikkfelt for buss og lastebil. I tillegg vil det være tillatt for taxi.

Nyheten om at lastebiler nå kan ta i bruk kollektivfeltet på flere strekninger inn og ut av Oslo blir tatt godt imot av transportnæringen.

Annonse

– Dette er noe vi har arbeidet for lenge og det er en stor seier for våre medlemsbedrifter som i dag står i lange køer når de skal til, fra eller forbi Oslo. Vi mener varetransport er samfunnskritisk infrastruktur som hører hjemme i kollektivfeltet, sier administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund, Knut Gravråk, i en melding.

Han understreker at samfunnet er helt avhengig av lastebilen for å gå rundt.

– Når lastebilene nå får tilgang til kollektivfeltet, er det en vinn-vinn-situasjon der trafikkflyten blir bedre for alle, samtidig som varene kommer mer effektivt fram, sier Gravråk.

Omskilting og merking av veibane starter natt til onsdag 26. juni, og varer 2-3 netter forutsatt godt vær.

Statens vegvesen vurderer også tungtrafikkfelt på E18 i vest fra Asker.

– Dette gir en prioritet for gods- og næringstransport på disse strekningene, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland, i en pressemelding.

Stenger tunneler

Siden 6. mai har det vært forbudt for elbiler å kjøre i kollektivfeltene for å begrense privatbiltrafikken inn mot Oslo når Ring 1-tunnelene stenger 1. juli.

Hensikten er at bussene skal ha mer forutsigbar fremkommelighet. Resultatet så langt er at den totale privatbiltrafikken inn mot Oslo er redusert og bussene kjører noe raskere mot Oslo.

– Vi mener at vi kan gi tungbilene en fordel på de aktuelle strekningene uten at det i vesentlig grad går utover busstrafikken, sier Hovland.

Målinger skal vise en samlet nedgang på 16 000 kjøretøy inn mot Oslo etter at elbilforbudet trådte i kraft.