Hvem blir Årets brubygger!

Kjenner du noen som har utmerket seg og gjort en «ekstra innsats» innen brufaget? Da mottar Statens vegvesen gjerne en nominasjon fra deg!

– Dette er en nyopprettet pris som vi heretter vil dele ut hvert år for å hedre en enkeltperson som har utmerket seg ved å gjøre en «ekstra innsats» og dermed gitt et solid bidrag til utviklingen av brufaget, forteller Bjørn Tangvald fra Statens vegvesen, i en pressemelding.

Tangvald er medlem av juryen som også består av Klara Då (Bane NOR), Eirik Wie Furunes (Norconsult) og Bettina Gerti Groß (WEBUILD).

Annonse

Prisen Årets brubygger deles ut av Statens vegvesen under Brukonferansen i Oslo 6. – 7. november.

Vil skape positiv oppmerksomhet om brufaget

– Prisen Årets brubygger har som hensikt å skape oppmerksomhet om brufaget og samle brumiljøet, samtidig som vi håper at det blir en motivasjon til å utmerke seg innen faget, sier Tangvald. Han forteller litt om kriteriene for å vinne prisen.

Prisen på 10 000 kroner tildeles en som gjennom eget, aktivt arbeid ha bidratt til utviklingen av brubygging gjennom ett eller flere av følgende kriterier:

  • Innføring av ny beregningsmetodikk, arbeidsmetodikk, produksjonsteknikker, teknologiske løsninger eller innovative materialer.
  • Er et «faglig fyrtårn» innen brufaget.
  • Nytenkning relatert til digitalisering, bærekraft, miljø eller kvalitet.
  • Bidrag til et mer helhetlig perspektiv og tverrfaglig samarbeid.
  • Fremmer brubygging som kunstform på en positiv måte.
  • Er en god formidler, har evner til å kommunisere, slik at kunnskapen blir tilgjengelig for andre.
  • Fremmer brumiljøet på en positiv måte, med tanke på rekruttering av yngre og jobber for en jevnere kjønnsbalanse.

– Fristen for å nominere kandidater til prisen er 15. august, og vi håper å motta mange gode nominasjoner, sier Tangvald. Han avslutter med en oppfordring.

– Hold av datoene for Brukonferansen allerede nå, mer informasjon og påmelding kommer etter sommerferien!

Her kan du nominere kandidat (er) til prisen Årets brubygger 2024