Veidekke med kontrakter for 605 millioner kroner

Veidekke har i løpet av våren inngått nye kontrakter om drift og vedlikehold av fylkesveier i indre Agder og på Søre Sunnmøre.

Kontraktene har en varighet på fem år pluss opsjoner på forlengelse. Samlet kontraktsverdi er 605 millioner kroner ekskl. mva.

– Vi er greit fornøyde med uttellingen i årets anbudsrunde og ser frem til å ta over ansvaret i de nye kontraktene i september. Sammen med våre oppdragsgivere skal vi gjøre det vi kan for at trafikantene opplever gode og sikre kjøreforhold sommer som vinter på våre 24 kontrakter fra Finnmark i nord til Agder i sør, sier direktør Kjell Otto Bragstad i Veidekke Drift og Vedlikehold, i en pressemelding.

Annonse

11 000 km

De nye kontraktene gjelder fra 1. september. Etter det vil Veidekke ha ansvar for drift og vedlikehold av rundt 11 000 kilometer riks- og fylkesveier, med en total årlig omsetning på om lag 1,8 milliarder kroner ekskl. mva.

– De nye kontraktene har vi vunnet etter gode prosesser med grundige risikoanalyser, noe som skal sikre gjennomføringsevne og sunn økonomi i virksomheten. I tillegg pågår det de i disse dager forhandlinger om innløsning av opsjoner med forlengelse av flere av de allerede inngåtte kontraktene våre, avslutter Bragstad.

Drift- og vedlikeholdskontraktene omfatter rutinemessige driftsoppgaver og mindre vedlikeholds-oppgaver på veinettet (inkludert gang- og sykkelveier), samt å ta vare på veiene for å sikre ønsket levetid.

Det betyr i praksis brøyting, strøing, salting, tunnel- og skiltvask, drift av grøntarealer, grøfterensk, sikre avløp, renhold av veiene og rasteplasser samt beredskap ved ulykker og ekstremvær.

 

Kunde Verdi Område Varighet (+ opsjon)
Agder fylkeskommune 235 Indre Agder (Åmli) 2024 – 2029 (1 år)
Møre og Romsdal fylkeskommune 370 Søre Sunnmøre 2024 – 2029 (1-4 år)