Kaster 700 tonn søppel langs veiene

Størstedelen av søppelet langs veiene kommer fra privatpersoner, og det er tobakksprodukter og emballasje fra mat og drikke som kastes mest. Det brukes store ressurser på å rydde opp.

En ny undersøkelse som er gjennomført av Norwaste i samarbeid med Statens vegvesen og Mesta på et utvalg av norske veier, anslår at det kastes om lag 60 millioner gjenstander langs veiene hvert eneste år. Det er Handelens miljøfond som har finansiert undersøkelsen, som baserer seg på plukkanalyse av avfallet langs veien. Kartleggingen er den mest dyptgående undersøkelsen om forsøpling langs vei utført i Norge, ifølge en melding fra Statens vegvesen.

Mest tobakksavfall

Over halvparten av gjenstandene som ble registrert, er sigarettsneiper og snusposer. Deretter følger emballasje fra take away-mat og annen plast. Avfall fra veidrift utgjør en mindre andel.

Annonse

Ut fra funnene er det beregnet at over 700 tonn søppel etterlates langs veiene hvert år. Dette tilsvarer 60 millioner gjenstander, hvorav 48 millioner eller 300 tonn av disse gjenstandene er plast.

Felles ansvar

Statens vegvesen har ansvar for drift og vedlikehold av 10 000 kilometer riks- og europavei. Ansvaret inkluderer også renhold, og hver vår utføres omfattende vårrengjøring på alle veistrekningene.

– Vi i Statens vegvesen skal ta vår del av ansvaret sammen med entreprenørene våre, blant annet for å redusere avfallet fra brøytestikker og øvrig veidrift. Men funnene tyder på at majoriteten av avfallet langs veien ikke stammer fra næringslivet, men fra personlig forbruk, sier Hanne Mørch, som er miljørådgiver i Statens Vegvesen.

Mye engangsplast

Hun peker på at engangsplast er spesielt utbredt, det samme er papiremballasje fra hurtigmat, samt metallbokser fra energidrikker og øl. På toppen troner sigarettsneiper og snus, som utgjør 42 og 12 prosent av gjenstandene som kastes.

– Selv om det antakelig er et mindretall av trafikantene som bidrar til forsøpling, har vi et felles ansvar for å sikre at veien og omgivelsene holdes rene og hyggelige. I tillegg kan søppelet føre til skade på miljø og på dyr, sier Hanne Mørch.

Ta med hjem

Hun oppfordrer alle som ferdes langs veien til å ta med avfallet hjem eller å kaste avfallet på annet egnet sted, som en av 428 de rasteplassene langs riksveiene.

– Det burde ikke være nødvendig å si det, men; søppel skal i søppelkassa, ikke i grøfta. Neste gang du vurderer å kaste den snusboksen eller den sneipen fra deg, så tenk deg om to ganger. Statens vegvesen bruker store ressurser hvert år på å rydde opp søppelet langs veiene. En god del av dette kunne vi i stedet brukt til andre tiltak som er nyttige for trafikantene, sier Hanne Mørch.

Hele rapporten fra Norwaste kan leses her.