Har bygget gjerder tilsvarende Norges lengde

I løpet av ti år har HT Gjerde satt opp over 2000 km med anleggs-, sikrings- og landbruksgjerder. Det tilsvarer mer enn Norges totale lengde i luftlinje.

– Å ha lokale montører med stor kunnskap om naturforholdene i sine regioner, er svært viktig for å lykkes i denne bransjen, sier fagansvarlig og gründer i selskapet, Ragnar Vikingstad, i en pressemelding.

HT Gjerde Norge AS, som startet opp i det små på Karmøy i 2014, har i ett tiår levert og montert såkalte high-tensile gjerdeløsninger både for bygg og anleggsbransjen, landbruket og det offentlige.

Annonse

I jubileumsåret 2024 kan selskapet skilte med 14 avdelinger fra Jæren i sør til Karasjok i nord, og som sysselsetter over 40 fagpersoner.

HT Gjerde Norge AS, som fikk status som gassellebedrift i 2017, ble etablert av Roland Efrosina og Ragnar Vikingstad. I fjor passerte selskapet en milepæl ved å ha montert gjerder i samtlige av landets fylker, og i år passerte selskapet en estimert totallengde på rundt 2000 km gjerder. Det tilsvarer mer enn Norges mål på langs.

Ragnar Vikingstad, fagansvarlig og gründer i HT Gjerde Norge. (Foto: HT Gjerde Norge)

Ragnar Vikingstad, fagansvarlig og gründer i HT Gjerde Norge. (Foto: HT Gjerde Norge)

Profesjonalisering

I perioden selskapet har eksistert har kunnskapen om og forholdet til gjerdemontering endret seg i Norge, forteller gründer og fagansvarlig Ragnar Vikingstad.

– Gjerding har gått fra å være en «tilleggsoppgave» for lokale entreprenører til å bli en jobb som i større grad blir satt ut til profesjonelle aktører. Både faglige, kostnadsmessige og juridiske aspekter ved gjerder har gjort at flere nå ser hensikten med profesjonell montering. I så måte har fagfeltet fått et lite løft, forteller Vikingstad.

Montering av sikringsgjerder på veiprosjekt. (Foto: HT Gjerde Norge)

Montering av sikringsgjerder på veiprosjekt. (Foto: HT Gjerde Norge)

Lokal forankring

At selskapet har lykkes med å vokse, og nå er representert i store deler av landet, er mye takket være betydelig lokal forankring hos montørene, mener Vikingstad.

– Vi ville ikke vært der vi er i dag om vi ikke hadde fokusert på lokale forhold og oppdragsgivernes utfordringer. Det er svært ulike forutsetninger for gjerdemontering rundt om i landet, og uten kunnskap om de lokale naturforholdene, samt gjerdenes praktiske og juridiske funksjon på stedet, hadde vi neppe lykkes, sier Vikingstad.

–  Det har alltid vært viktig for oss å ha en fleksibel og åpen samarbeidsmodell, slik at vi kan sikre oss de riktige fagpersonene på avdelingene. Vi rekrutterer gjerne folk med erfaring fra landbruk og dyrehold, da vi vet at dette ofte er problemløsere som kjenner til de viktigste utfordringene med gjerding. På denne måten er vi best mulig rustet til å takle ulike utfordringer i forskjellige deler av landet, avslutter Ragnar Vikingstad.