Audun Blegen ny EBA-sjef

Næringslivsleder og tidligere politiker, Audun Blegen, er ansatt som ny administrerende direktør i EBA – Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg.

Audun Blegen kommer fra eiendomsselskapet Nordr som konserndirektør for bærekraft og compliance og har tidligere erfaring fra Veidekke i ledende posisjoner, samt som politisk rådgiver i Byggenæringens Landsforening. Han har også 30 års erfaring fra politikken, der han blant annet møtte på Stortinget for Oppland Høyre.

– Styret i EBA er svært fornøyde med å få Blegen inn i rollen som ny administrerende direktør. Han har erfaring fra bransjen, næringslivet og politikken – en viktig kombinasjon for å forstå arbeidet EBA gjør. Vi ønsker han varmt velkommen, sier styreleder Jimmy Bengtsson i en pressemelding.

Annonse

Lederskap i en krevende tid

– Bygge- og anleggsnæringen er Norges største fastlandsnæring. Våre medlemmer bygger skoler, sykehus, boliger, veier, jernbaner og industriområder. Uten oss stopper landet opp, innleder Bengtsson

– Byggenæringen er et nav i samfunnsutviklingen, og de fleste store politiske ambisjoner i Norge er avhengig av byggenæringens leveringsevne, sier Blegen. Det er krevende tider, men det kan ikke være byggenæringens ansvar alene å dempe presset på økonomien slik politikken i stor grad har lagt opp til. Min ambisjon er å heve politikernes innsikt og forståelse, og ikke minst gjennomslagskraften for næringen, sier Blegen.

– Jeg takker styret i EBA for tilliten og gleder meg til å ta fatt på oppgaven etter sommeren, avslutter han.

– Vi har store ambisjoner både for EBA og for næringen. Det er mange utfordringer fremover, men det gir også mange muligheter. Vi tror Audun Blegen, med hans kompetanse fra politikk og næringsliv, kan styre EBA mot å få opp aktiviteten i næringen og forsterke næringens betydning for nødvendig omstilling, fortsetter Bengtsson.

– Samtidig ønsker jeg på vegne av styret å takke Kari Sandberg for den fantastiske innsatsen hun har lagt ned for EBA gjennom mange år, avslutter Bengtsson.

Audun Blegen tiltrer som administrerende direktør i EBA 15. august.