Agder Rental solgt!

Etter konkursåpningen i Agder Gruppen AS og tilknyttede selskaper har boet drevet utleievirksomheten i Agder Rental AS videre. Nå er det solgt til Nordic Heavy Rental AS.

Det er nedlagt et omfattende arbeid med sikte på å kunne overføre en igangværende virksomhet til ny eier, for derved å begrense tap for kreditorer, redde flest mulig arbeidsplasser og unngå stans i pågående prosjekter hos kunder, skriver Advokatfirmaet Kjær DA, ved bostyrer og advokat Christian Bohne i en pressemelding.

Avklart innen slutten av mai

Etter forhandlinger med flere interessenter inngikk konkursboet lørdag 18. mai avtale med Nordic

Annonse

Heavy Rental AS om salg og videreføring av vesentlige deler av virksomheten i Agder Rental AS.

Kjøper har som intensjon å tilby ca. 40 ansatte stilling i det nye selskapet.

Gjennomføring av avtalen forutsetter endelig godkjennelse i de involverte finansinstitusjonenes kredittkomiteer. Dette skal være avklart innen 31. mai 2024.

Nordic Heavy Rental AS (tidligere Polar Rental AS) er et selskap kontrollert av Jotunfjell Partners AS.

Det arbeides videre med salg av resterende eiendeler i Agder Rental AS, Agder Anleggsenter AS og Agder Gruppen AS.