Skal effektivisere kontroll av arbeidsvarsling

Ved hjelp av nettbrett skal kontrollører fra Statens vegvesen raskere sørge for at entreprenør gjennomfører varsling og sikring av veiarbeid i samsvar med krav.

Dersom det er avvik fra godkjente arbeidsvarslingsplaner og hvordan arbeidsvarsling gjennomføres i praksis, vil kontrollører ved hjelp av nettbrett ta bilder og notere avvik i APV-kontroll på stedet (APV, Arbeidsvarsling på vei).

– Bruk av nettbrett under kontroll vil gjøre arbeidshverdagen betydelig lettere. Selve kontrollen blir mer effektiv og enklere, samtidig vil vi spare tid. Entreprenør vil motta kontrollrapport på avvik som må utbedres samme dag som kontrollen fant sted. Feil og mangler vil dermed kunne rettes opp raskere slik at både trafikanter og veiarbeidere kan ferdes sikkert i arbeidsområdet, sier Hans Martin Asskildt, fungerende avdelingsdirektør i Statens vegvesen, i en pressemelding.

Annonse

Sikker og effektiv gjennomføring

Alle avvik samles på «Din Side» og entreprenør vil få en samlet oversikt over det som er kontrollert og godkjent, samt eventuelle feil og avvik som må rettes opp.

– Det vil også underlette entreprenørens arbeid. Så snart feil og mangler er utbedret går de inn på «Din side», legger ved og sender inn dokumentasjon som kreves på gjeldende avvik. Dette betyr at veiarbeidet kan fortsette som planlagt og vi unngår forsinkelser, avslutter Asskildt.

Hensikten med kontroller skal være å kvalitetssikre og følge opp at alle tiltak som er vist i varslingsplanen er iverksatt, og at arbeid på eller langs veien utføres på en sikker og effektiv måte.

Les mer om Arbeidsvarsling på vegvesen.no