Samler VA-bransjen i Tønsberg

Onsdag 17. april samles over 400 deltakere fra VA-bransjen for å dele kunnskap og diskutere utfordringer om den kritiske infrastrukturen i Norge.

Konferansen Vann & Miljø 2024 er et samarbeid mellom AVK og Pipelife Norge. Sammen ønsker de å skape en konferanse som inspirerer og gir faglig påfyll, samtidig som den er en sosial møteplass for utveksling av erfaringer.

VA-folk fra kommuner over hele landet utgjør den største gruppen blant de over 400 deltakerne til konferansen.

Annonse

– Deltakerlisten inkluderer også en mangfoldig blanding av entreprenører, grossister, rådgivere, leverandører og studenter, noe som understreker arrangementets betydning og bredde, sier salg- og markedsdirektør i Pipelife Norge, Jørn Fragge, i en pressemelding.

– Vi ønsker å skape en unik arena som løfter fram dagens og morgendagens utfordringer i vannbransjen. Med den fantastiske oppslutningen vi nå opplever rundt Vann & Miljø, ligger alt til rette for å gjøre nettopp dette.

Sammen om utfordringer

Vann & Miljø 2024 er en sentral begivenhet for Pipelife Norge. Arrangementet sparkes i gang med en «get togheter» pølsefest for deltakere og utstillere som kommer dagen før – etterfulgt av et fullpakket konferanseprogram onsdag og torsdag.

Jørn Fragge har klare forventninger til disse dagene.

– Landet vårt er fullstendig avhengig av at den kritiske infrastrukturen fungerer som den skal. Med klimaendringer og befolkningstetthet, oppstår det utfordringer som ingen klarer å løse alene. Jeg håper derfor Vann & Miljø kan bidra til at vi i større grad begynner å løse vannbransjens utfordringer sammen!

Vann & Miljø 2024 arrangeres 17. –18. april i Oseberg Kulturhus i Tønsberg.