Feiring har kjøpt transportselskap

På grunn av økt behov for egen transportkapasitet har Feiring AS kjøpt opp Lierfoss Transportsentral AS. Transportselskapet inngår nå som en del av Feiringkonsernet.

– Vi ser at stadig flere oppdragsgivere forventer at vi også har noe egen kapasitet i transportleddet. Innlemmelsen av Lierfoss Transportsentral gir Feiring større fleksibilitet og gjør oss bedre rustet til å møte denne etterspørselen. Vi er veldig fornøyde med å ha fått Trond og Lierfoss med på laget, sier Margrethe Ollendorff Lien, konsernleder i Feiring, i en pressemelding.

Mer komplisert massehåndtering, spesielt i form av økende krav til miljørapportering og fokus på kvalitet og bærekraft, skal være den viktigste grunnen til at konsernet ser behov for å også ha egen transportaktivitet.

Annonse

Godt samarbeid

Daglig leder for Lierfoss Transportsentral AS, Trond Lysaker, blir sittende i sin stilling, og har fått kontorplass på Lørenskog sammen resten av Feiring-gjengen.

– Feiring er en solid aktør i bransjen som har de beste forutsetningene for å kunne tilby kundene en totalpakke innen transport og massehåndtering. Vi har hatt et godt samarbeid i flere år allerede og jeg føler meg trygg på videre fremdrift under Feiringkonsernet, sier Lysaker.

Lierfoss Transportsentral AS ble opprettet i 2008 av Trond Lysaker og består i dag av to ansatte. De har i tillegg kontor på Lierfoss, hvor Stine Wangen på administrasjon sitter.

Opprettholder eksterne transportører

Til tross for oppkjøpet, kommer fortsatt eksterne transportører og entreprenører til å utgjøre hovedvekten av selskapets kunder.

– Samarbeid med dyktige transportfirmaer med større kapasitet er en vital del av driften vår, men vi opplever i større grad at små og mellomstore entreprenører ønsker å forholde seg til kun en aktør, både for transport og massehåndtering. Jeg er veldig fornøyd med at vi nå kan tilby varer helt fram, forteller Ollendorff Lien.