Venter fortsatt todeling av det skandinaviske markedet

Veidekke forventer en tydelig todeling mellom bygg og infrastruktur i det skandinaviske entreprenørmarkedet i de neste to årene. Samlet sett forventer selskapet en nedgang i aktiviteten på -9 prosent i 2024 og -2 prosent i 2025.

Totalt sett er det ventet en relativt lik utvikling i bygg- og anleggsaktiviteten i de tre skandinaviske landene ut 2025. Fellesnevnere er svake tall for boligproduksjon og gode prognoser for anlegg. Klimatilpasning og samferdsel utgjør sterke drivkrefter innenfor infrastruktur, og en fortsatt sterk makroøkonomi, målt i gode arbeidsmarkeder og høy befolkningsvekst, skulle normalt tilsi god etterspørsel etter bygg også, skriver selskapet i en melding.

Positiv utvikling

– Slik vi ser det, er flere underliggende drivkrefter i bygg- og anleggsmarkedet fortsatt sterke. Forutsatt noe drahjelp i lavere inflasjon og renter, tror vi at også byggeaktiviteten vil vendes til ny vekst i løpet av 2025 og inn i 2026. I løpet av høsten venter vi å ha et enda tydeligere bilde av om utviklingen går rett vei, sier Veidekkes analysesjef Kristoffer Eide Hoen.

Annonse

Infrastrukturmarkedet ventes å få en fortsatt positiv utvikling gjennom 2024. Forventet vekst oppjusteres til 4 prosent, fra 3 prosent i forrige prognose. Gjennom 2025 er det ventet flat utvikling, men på et rekordhøyt aktivitetsnivå, ifølge Veidekke.

Produksjonsnedgang

I byggmarkedet er trenden som forventet negativ, i tråd med hovedprognosen i Veidekkes markedsrapport fra september 2023. Med en nedgang på -8 prosent var produksjonen i 2023 likevel noe sterkere enn prognosen fra i fjor høst på -13 prosent skulle indikere. Prognosen for 2024 er justert til -16 prosent fra -13 prosent i foregående rapport. Ut fra situasjonen i dag, ser det ut til at det meste av produksjonsnedgangen kommer i 2024, og at nedgangen i 2025 blir på mer moderate -3 prosent, ifølge meldingen.

– Det mest positive siden forrige rapport er en mer stabil kostnadsvekst. Materialprisene har ikke falt, men energiprisene er mer normale, og inflasjonen i byggekostnadene er tilbake på historisk kjente nivåer. Selv om kundene våre fortsatt betaler plagsomt høye renter, hjelper det at kostnadsveksten er blitt mer forutsigbar, avslutter Kristoffer Eide Hoen.