Grønt skifte og ISO-sertifiseringer hos Thore Magnussen og Sønn

Lofoten-entreprenøren Thore Magnussen og Sønn AS har i løpet av kort tid investert i tre el-gravere, samt blitt ISO-sertifisert innen kvalitet, miljømessig bærekraft og arbeidsmiljø.

– Morgendagens krav og utfordringer kommer raskt og i Thore Magnussen og Sønn AS ser vi behovet for å møte dette konstruktivt. Vi ønsker å være i forkant med ny- og fremtidsrettet teknologi, og investerte derfor i tre elektriske gravemaskiner før årsskiftet, uttaler selskapet i en pressemelding.

– Unik investering

De tre maskinene er Hitachi 8-tonnere med ulikt tilleggsutstyr. Disse maskinene vil passe veldig godt i kontrakter som selskapet har i dag og for tilsvarende kontrakter i fremtiden. Bedriften har også spenstige planer om å etablere egne ladestasjoner i Vågan- og i Vestvågøy kommuner, ifølge meldingen.

Annonse

– Dette er en unik investering i lokal målestokk, og markerer også selskapets engasjement for miljømessig bærekraft og innovasjon, uttaler Thore Magnussen og Sønn AS.

Trippel-sertifisering

Entreprenøren er også bevisst på utvikle virksomheten kvalitativt og med hensyn til nye miljøkrav. ISO er et rammeverk som gjør at dette arbeidet kan dokumenteres.

Bedriften har blitt ISO-sertifisert i hele tre standarder (ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001). (Foto: Olufsen Media)

Bedriften har blitt ISO-sertifisert i hele tre standarder (ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001). (Foto: Olufsen Media)

Ambisjonen er at ISO skal være et verktøy som våre dyktige medarbeidere skal benytte seg av, for at selskapet ytterligere skal befeste sin posisjon i de markeder vi leverer varer og tjenester til, uttaler bedriften. Og fortsetter:

– Vi har vi allerede i flere år fulgt veldig mange av kravene som følger av ISO, og nå setter vi dette i system. Vi i TMS er derfor stolte over å kunngjøre at vi har oppnådd ISO-sertifisering etter tre viktige standarder: ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001. Det betyr at våre ledelsessystemer er revidert og funnet å være i tråd med ISO kravene innen kvalitet, miljømessig bærekraft og arbeidsmiljø.

Kvalitet, bærekraft og arbeidsmiljø

– ISO 9001 omhandler kvalitet, og skal bidra til å sikre høy kvalitet i alle ledd. Det skal gi oss større fokus på myndigheters og kunders krav og forventninger til oss, og i likhet med de andre standardene jobbes det kontinuerlig med evaluering og forbedring av det vi gjør, for å bli enda bedre i morgen.

– ISO 14001 er et ledelsessystem for miljø. Det medfører at vi forplikter oss til å bli enda mer bevisst vår miljøpåvirkning, og gjøre det vi kan for å bidra til en bærekraftig utvikling.

– ISO 45001 er standarden som omhandler arbeidsmiljø, og sikrer at vi kontinuerlig arbeider for trygge og sunne arbeidsplasser for våre ansatte.