Skal øve på ulykkeshåndtering i Oslofjordtunnelen

Oslofjordtunnelen på E134 stenger fire dager i mars i forbindelse med beredskapsøvelser. Øvelsene må til for at nødetatene skal bli bedre rustet til å håndtere hendelser i tunnelen.

Grunnen til at tunnelen stenger fire dager i tilknytning til øvelsene, er for å sikre at flere mannskaper blir trent og at alle vaktlagene til brannvesenene i området, samt Veivesenets veitrafikksentraler får deltatt, skriver etaten i en pressemelding.

– Vi beklager ulempene dette medfører for trafikantene, men resultatet er at nødetatene blir bedre rustet til å håndtere en hendelse i Oslofjordtunnelen, sier Anine Kalmo Larsen, praktisk tunnelforvalter og brannvernleder i Statens vegvesen.

Annonse

Fullskalaøvelse

I Oslofjordtunnelen skal nødetatene gjennomføre en såkalt fullskalaøvelse. Det betyr at øvelsen foregår inne i tunnelen der det spilles ut et planlagt scenario for å øve fastsatt øvingsmål. Fullskalaøvelser har som mål å være så realistiske som mulig og gjennomføres i reel tid.

– Denne gangen ønsker vi ikke å beskrive scenarioet på forhånd, men holde det skjult for mannskapene. De skal oppleve at det er så nært opp til en realistisk situasjon som mulig, sier Anine Kalmo Larsen.

Øvelse gjør mester

Det er ifølge Veivesenet krav om, og hensiktsmessig, å holde jevnlige øvelser i veitunneler. Hovedformålet med øvelser er å holde nødetatene oppdatert på den aktuelle tunnelen og sikkerhetsutstyret i den, trene samhandling og kommunikasjon, og øve ferdigheter og innsats.

– Det ligger noe i ordtaket «øvelse gjør mester». Ved øvelse blir nødetatene bedre rustet til å håndtere en reell hendelse i en tunnel på en effektiv og trygg måte, sier hun.

I tillegg vil øvelsene involvere bedrifter med lokal tilknytning og som benytter Oslofjordtunnelen i sitt daglige virke. Bilbergere og Statens vegvesen sine entreprenenører er også med på alle gjennomføringene.

I forbindelse med øvelsene blir Oslofjordtunnelen stengt fra kl. 10.00 til 14.00 mandag 4. mars, tirsdag 5. mars, onsdag 6. mars og torsdag 14. mars.

Stengingene skjer i tillegg til ordinære nattestenginger i forbindelse med drift og vedlikehold av tunnelen.