Gjerdemontører går sammen

Gjerdemontøren HT Gjerde Norge fusjonerer med søsterselskapet og regional aktør HT Gjerde Haugaland. Hensikten er å samle kompetanse, øke fokus på produktutvikling og styrke markedsposisjonen i Norge.

Den landsdekkende gjerdemontør HT Gjerde Norge AS – som produserer og monterer gjerder både for entreprenører, det offentlige og landbruket – fusjonerer nå med søsterbedriften HT Gjerde Haugaland. Fusjonen betyr at selskapene – som begge holder til på Karmøy – samler kompetansen og ressursene under navnet HT Gjerde Norge. Dette ifølge en pressemelding.

Gjerdeprodusenten samarbeider i dag med 14 monteringsavdelinger fra Jæren i sør til Karasjok i nord, og sysselsetter over 40 personer. Hensikten med fusjonen er å styrke både leveringsevnen og merkevaren både i regionen og nasjonalt, ifølge fagansvarlig i HT Gjerde Norge AS, Ragnar Vikingstad.

Annonse

– Opprinnelig lå innkjøp og administrasjon av virksomheten i HT Gjerde Norge, mens selve konseptutviklingen og de ansatte var samlet i HT Gjerde Haugaland. For å ta ytterligere steg og sikre vekst, kreves det at de ulike ressursene nå samles under samme tak, sier Vikingstad.

Fagansvarlig i HT Gjerde Norge AS, Ragnar Vikingstad, monterer gjerde. (Foto: HT Gjerde Norge)

Fagansvarlig i HT Gjerde Norge AS, Ragnar Vikingstad, monterer gjerde. (Foto: HT Gjerde Norge)

Vil øke produksjonskapasiteten

HT Gjerde Norge leverer såkalte High-Tensile-nett og tilrettelegger for maskinell montering av gjerder for veianlegg, parkanlegg og industri.

– Ambisjonen er nå å øke markedsandelen til varemerket i Norge, samt styrke posisjonen mot større oppdragsgivere og det offentlige, forteller Ragnar Vikingstad.

– En sammenslåing av selskapene gjør at vi kan øke produksjonskapasiteten og tilby mer fleksibilitet i våre tjenester. Samtidig vil vi fremover kunne fokuserer mer på produkt- og konseptutvikling i samarbeid med våre leverandører.

HT Gjerde Norge vil etter fusjonen ha en egen monteringsavdeling på Haugalandet.

– Fusjonen vil gjøre at vi kan øke vår kapasitet og samtidig gi bedre støtte til våre monteringsavdelinger rundt om i Norge. Dette åpner for at vi sammen kan påta oss større og mer krevende oppdrag framover, avslutter fagansvarlig i HT Gjerde Norge AS, Ragnar Vikingstad.