Fugemasse med lang holdbarhet

Rogalandselskapet Gind AS har utviklet og produserer en fugemasse av bitumen. Denne skal løse problemet med at fuger vaskes og sopes vekk, og den kan i tillegg gjenbrukes mange ganger.

Vi møter Siri Galland Grønli, daglig leder i Gind AS, i et veikryss i et boligfelt litt utenfor Stavanger sentrum. Her er selskapets bitumen-baserte fugemasse Dile, brukt som fugemasse mellom storgatesteinene som ble lagt ned for tolv år siden.

– Dile legges på samme måte som vanlig løs masse, men ved å varmebehandle den med varmt vann, damp eller blåselampe får man en varig fuge, sier Galland Grønli.

Annonse

Selskapets tekniske sjef, John C. Grønli, har i mange år arbeidet med å utvikle produktet som gjør at steindekker vil ligge stabilt, og som de har tatt patent på.

– Dile er mye enklere å legge enn betong, vaskes ikke vekk og kan gjenbrukes om steindekket skal fjernes, sier Galland Grønli.

Produktet leveres i ulike farger og avstrøinger. Det finnes tre varianter – drenerende, fast og tett.

Annonse
I dette krysset i Stavanger er det brukt fugemassen Dile. (Foto: Njål Hagen)

I dette krysset i Stavanger er det brukt fugemassen Dile. (Foto: Njål Hagen)

Partikkelbasert

De fleste er mest kjent med bitumen i asfalt, som er det svarte bindemiddelet. Bitumen blir brukt til isolasjon og tetning på bygninger som faste plater, takbelegg eller som lim.

– Vår teknologi er partikkelbasert, derfor er det mulig å bruke bitumen som lim uten å varme den veldig opp. Bindemiddelet bitumen kleber seg til steinen, slik at fugen sitter lenge. Fugen kan spyles, kostes og skrapes uten at den forsvinner, sier Galland Grønli.

Hun forteller at produktet kommer i 15-liters bøtter. Når dekket av stein er klart til fuging, koster man de kalde partiklene ned i fugene, gjerne med kaldt vann.

Hun anbefaler minimum fugedybde tilsvarende to ganger bredden på fugene. For å fremskyve klebing av fugemassen, kan det blåses med varm luft eller helles i varmt vann. Siste topplag legges på samme måte.

Det er tolv år siden storgate steinen og fugemassen ble lagt ned. Grusen i fugene kommer fra strøing av gatene. (Foto: Njål Hagen)

Det er tolv år siden storgate steinen og fugemassen ble lagt ned. Grusen i fugene kommer fra strøing av gatene. (Foto: Njål Hagen)