Stangeland satser elektrisk på ny IVAR-jobb

Med oppstart 1. januar 2024 har Stangeland Maskin vunnet jobben med årlig å frakte rundt 27 000 tonn med avfallsfraksjoner mellom IVARs gjenvinningsstasjoner på Nord-Jæren og i Ryfylke. Jobben skal skje med elektriske lastebiler.

– I vår stod et av regionens største solcelleanlegg ferdig på Soma, og i høst har vi signert avtale med IVAR om transport av avfall på elektriske lastebiler. Vi ønsker å være i front, også på bærekraft, skriver selskapet i en melding.

Stangelands beregninger viser at på denne jobben reduseres selskapets CO2-utslipp med hele 227 000 kg ved bruk av elektriske lastebiler, sammenlignet med dieseldrevne biler.

Annonse

Begeistring hos IVAR

– Det er flott at denne store transportjobben skal utføres med mer miljøvennlige el-lastebiler. Vi i IVAR har et mål om at innen 2030 skal 95 prosent av all energi som brukes i egen drift være fornybar. Dette er enda et skritt i riktig retning, sier administrerende direktør i IVAR IKS, Ingrid Nordbø.

Miljødirektoratet understreker at nullutslipp fra tungtransporten er det nest viktigste klimatiltaket i norsk ikke-kvotepliktig sektor. Det gjør at IVAR har vedtatt at det interkommunale selskapets anleggsplasser og driftsmidler i fremtiden skal være fossilfrie.

– I IVAR jobber vi for et samfunn der ingenting går til spille og vi ønsker å bidra til å nå utslippsmålene, både ved å kutte egne utslipp og ved å gjøre overgangen til elektrisk tungtransport lettere for andre, sier Nordbø.

Tiden var riktig

Ifølge Stangeland har selskapet en visjon om å være ledende i bransjen, noe som fordrer en framoverlent og løsningsorientert tilnærming til bærekraft og miljø. Å tenke bærekraft skal være en viktig del av selskapets hverdag, og de gjør allerede mye der de kan for å redusere utslipp og generell påvirkning av miljøet der arbeid utføres.

– Vårt unike transportstyringssystem sørger allerede for god utnyttelsesgrad av vogntogene våre, sånn at vi i så stor grad som mulig unngår unødig kjøring. Å vinne en jobb som innebærer veitransport med elektriske kjøretøy er derfor svært spennende for oss, og helt i tråd med målene vi har satt oss, sier daglig leder i Stangeland Maskin, Tommy Stangeland.

– Det er jillt å få være med på det grønne skiftet, i tillegg til at dette er en lang kontrakt for oss. Vi får være med å bidra til utviklingen videre, og at vi nå kan kjøre 60 tonn på elektrisk ser vi på som starten på noe spennende. Dette gir oss både erfaring og muligheter når det kommer flere lignende jobber i fremtiden.

Siste generasjon Scania

Lastebilene Stangeland har bestilt inn er foreløpig siste generasjon elektrisk drivlinje fra Scania. I Stangeland Maskin er det maskin- og transportsjef Kjell Arild Egeland som har stått i spissen for å satse elektrisk.

– Vi ønsker å være i front, og da vil vi være med på det grønne skiftet og har et ønske om å bidra. Så er det spennende å få prøve seg med såpass mange biler. Nå tar vi sjansen og kjøper tre elektriske biler som ikke er ferdig utprøvd enda engang, sier han.

– Samtlige av Stangelands lastebiler har per i dag Euro6-standard. Euro7 kommer trolig ikke før i 2025, så per dags dato er elektrisk drivlinje neste naturlige steg for å bedre miljøavtrykket. Nå følte vi at tiden var inne, for utstyret og batterikapasiteten har blitt såpass mye bedre. Nå tenkte vi at her kan vi få til noe, sier Kjell Arild.

På sikt er Stangelands ambisjon at nevnte solcelleanlegg skal kunne levere strøm til en planlagt ladestasjon for tunge kjøretøy ved selskapets hovedkontor på Soma.

IVAR:

I = Interkommunalt

V = Vann

A = Avløp

R = Renovasjon/gjenvinning

IVAR er et interkommunalt selskap, og eies av tolv kommuner: Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Hå, Time, Strand, Hjelmeland, Kvitsøy, Randaberg, Klepp og Suldal, med et samlet innbyggertall på rundt 360 000 personer.