Frakter veisalt med miljøvennlig skip

Et skip med plug-in batteriløsning gir store utslippsreduksjoner når Mesta skal salte vinterveiene.

Årlig brukes om lag 300 000 tonn salt på norske vinterveier. Mesta tar stadig i bruk ny teknologi for å redusere utslippene knyttet til produksjon og frakt av salt. I samarbeid med Hagland Shipping er nå en stor last med salt til vestlandsveiene levert. Og det på et splitter nytt skip som reduserer utslippene med inntil 40 prosent. Det skriver Mesta i en pressemelding.

– Vi jakter hele tiden på løsninger som kan redusere utslipp. Transport av salt er en stor utslippskilde tilknyttet vår vinterproduksjon, og vi tester derfor ut all teknologi som kan redusere miljøavtrykket, sier konserndirektør for drift og vedlikehold i Mesta, Elin Vigrestad.

Annonse

Lavere utslipp

Skipet som fraktet saltet er Hagland Premier, det siste i en serie på tre nye og mer miljøvennlige skip til Hagland shipping.

– Vi fornyer flåten vår på grunn av skipsfartens felles målsetninger, egne ønsker og behov og kundenes krav, sier Co-CEO Paal W. Aanensen i Hagland Shipping. Hagland gjennomfører en fornyelse av flåten til en grønnere nærskipsfart ved reduksjon av lokale og globale klimagasser, og har i løpet av et drøyt år satt tre nye skip inn i driften. Det betyr at halvpartene av rederiets åtte egeneide skip er batterihybrider. De nye skipene reduserer CO2-utslipp med inntil 40 prosent og NOx-utslippet med inntil 90-95 prosent sammenlignet med eldre skip. Skipene er også forberedt for nullutslipp.

Første kunde

– Det er ekstra stas å være den første kunden på et nytt og mer miljøvennlig skip, sier innkjøpsleder i Mesta, Bjørn Heggdal. Han har jobbet med salt i en årrekke og har ansvar for alt saltet som kjøpes inn til bruk for å øke sikkerheten på norske vinterveier.

Det nye skipet Hagland Premier har hentet 4600 tonn salt fra Arendal Havn og levert til havner i Haugesund, Etne, Stord, Eikelandsosen, Tysnes og Knarvik i Bergen. Mesta har miljøtestet saltet som brukes på vinterveiene, og har lavt CO2-avtrykk på saltet i dag.  Med redusert utslipp på frakten i Norge, blir regnskapet enda bedre.

Enova-støtte

De tre nye skipene som Hagland Shipping har satt i drift, er alle levert fra verftet Royal Bodewes i Nederland. De inngår i rederiets flåte av selvlossende skip i nord-europeisk fart. De to søsterskipene Hagland Pioneer og Hagland Progress ble levert til rederiet i henholdsvis oktober 2022 og juni 2023. Alle tre skipene har fått støtte fra Enova for miljødelen av investeringen.