Veidekke: Verdens første asfaltfabrikk på hydrogen

Veidekke har produsert 3000 tonn asfalt kun ved bruk av hydrogen som energikilde ved selskapets asfaltfabrikk i Kristiansund.

Ifølge Veidekke er dette er første gang i historien at asfalt produseres uten klimautslipp, og det er utviklet i tett samarbeid med det tyske industrikonsernet Benninghoven og støttet av Enova.

Tøffe klimamål

– Asfaltentreprenørene, kundene og myndighetene i Norge har alle satt seg tøffe klimamål. Men det er umulig å få til de nødvendige reduksjonene med dagens satsing som primært er på elektriske kjøretøy og maskiner. Disse står for under 20 prosent av de totale utslippene fra råstoffer, produksjon og utlegging av asfalt i Norge. Bruk av hydrogen i fabrikkene kan alene spare 40 prosent av de totale utslippene, og naturen skiller ikke mellom direkte og indirekte utslipp, sier direktør Martin Holmqvist i Veidekke Asfalt, i en pressemelding.

Annonse

Stor interesse

– Tyskland og store EU-land ser at hydrogen er det mest realistiske utslippsfrie energialternativet for blant annet asfaltproduksjon. Og hydrogen kan produseres av vindturbiner også når det blåser for fullt, av solcelleparker om sommeren og vannkraft under nedbørstoppene. Derfor er det så stor interesse fra andre land for at vi i høst har produsert asfalt med hydrogen i Kristiansund, forteller konserndirektør Øivind Larsen i Veidekke Infrastruktur.

Mot og nytenkning

– Tiden går raskt mot 2030, og det kreves stort mot og nytenkning for å kutte klimautslippene så det monner. Vi er helt avhengige av tydelige føringer og prioriteringer både fra politisk hold og fra våre kunder for å våre felles klimaforpliktelser. Vi har nå bevist at det er mulig å produsere kun med hydrogen, og kan benytte det i store volumer ved våre 25 asfaltfabrikker om det blir fullskala industriell produksjon og distribusjon av hydrogen i Norge, avslutter Larsen.

Asfaltproduksjon

Produksjon av asfalt er en betydelig kilde til utslipp med ca. 400 000 tonn CO2 i Norge hvert år. En asfaltfabrikk krever så mye energi at elektrisitet ikke kan brukes i produksjonen. Alternativene har hittil vært gass, propan, diesel, biodiesel og trepellets som alle har sine klimautslipp. I tillegg har EU vedtatt strengere krav til bruk av skog, og er tydelige på at bruken av trevirke og pellets til energiformål skal begrenses (Fornybardirektivet) fra 2027. (Kilde: Veidekke)