Kjempearrangement for rekruttering til bransjen

I over ti år har MEF/OKAB region sørvest invitert ungdommer til Laland for å gi dem et innblikk i anleggsbransjen. I år kommer 1000 10.-klassinger for å få informasjon om mulighetene som finnes i bransjen. (Se bildekarusell)

Det var mange spente OKAB-representanter som sto klare da de første bussene rullet inn på området til Øksenvad vgs. på Laland, på Bryne, onsdag 4. oktober. På området var maskiner, utstyr og telt rigget opp, og sammen med bransjeaktører fra regionen, ble de første ungdommene tatt i mot da de kom ut av de mange bussene.

– Vi får besøk av 500 elever fra 19 ungdomsskoler i dag. I morgen kommer det nye 500 elever fra 21 skoler, sier en relativt rolig Marie Oftedal, regionsjef i MEF og daglig leder for OKAB Sør-Rogaland, da vi møter henne noen få minutter før de første ungdommene ankommer.

Annonse
Rekrutteringsdagene arrangeres på maskinområdet til Øksenvad vgs. på Laland. (Foto: Njål Hagen)

Rekrutteringsdagene arrangeres på maskinområdet til Øksenvad vgs. på Laland. (Foto: Njål Hagen)

Mange muligheter

Oftedal og Caroline Håland Ravndal, som er første års lærling i anleggsgartnerfaget hos Bjelland AS, ønsket ungdommene velkommen fra scenen, og Håland Ravndal fortalte litt hvordan det er å være lærling.

Deretter ble 10.-klassingene delt inn i grupper for å bli ledet rundt til de mange samarbeidspartnerne.

Disse viste og forklarte om følgende fag som er relatert til anleggsbransjen:

  • Anleggsmaskinmekaniker – Pon Equipment, Volvo VMS, Nasta.
  • Veidrift og veivedlikehold – Presis Vegdrift
  • Anleggsgartner – Stangeland
  • Fjell- og bergverksfaget – Risa
  • Anleggsmaskinfører – Grunn-Service
  • Asfaltfaget – Velde
  • Drone- og landmåling – Bertelsen & Garpestad
  • Maskinstyring – Bjelland
  • Brønn- og borefaget – Seabrokers Fundamentering
  • Vei og anlegg/anleggsrørlegger – Nordbø Maskin