Første kurs på Vannsenteret

Nasjonalt senter for vanninfrastruktur er under bygging på Ås, tett på fagmiljøene ved NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet). Ennå gjenstår en god del byggearbeider før senteret kan tas i bruk for fullt.

Denne uken har et kull deltakere på Norsk Vanns driftsoperatørkurs for VA-transportanlegg fått en «tjuvstart» på kursvirksomheten på senteret. Byggingen av VA-infrastrukturen åpner helt spesielle pedagogiske muligheter, og gir den praktiske opplæringen en ekstra dimensjon.

– Endelig! Nå er det i ferd med å bli virkelighet. Å ta imot de første kursdeltakerne er en stor milepæl for oss. Da er det ekstra moro at det første kurset ble nettopp praksisdelen av driftsoperatørkurset hos Norsk Vann. Den type praktisk opplæring er midt i Vannsenterets kjernevirksomhet, sier daglig leder Sjur Tveite i Nasjonalt senter for vanninfrastruktur, i en pressemelding.

Annonse
Fornøyde: F.v. Ove Emil Aker, Vannsenteret, Marit Skjel, Norsk Vann, Sjur Tveite, Vannsenteret, Trond Kaulum, Norsk Vann, og Arnt Olav Holm, tilknyttet Norsk Vann. (Foto: Vannsenteret)

Fornøyde: F.v. Ove Emil Aker, Vannsenteret, Marit Skjel, Norsk Vann, Sjur Tveite, Vannsenteret, Trond Kaulum, Norsk Vann, og Arnt Olav Holm, tilknyttet Norsk Vann. (Foto: Vannsenteret)

Stigende behov og etterspørsel

Tveite ønsket deltakerne velkommen og ga dem en innføring i hva Vannsenteret er.

Han er glad for at også de pågående byggearbeidene kan benyttes pedagogisk, og melder om en stigende etterspørsel etter senterets fasiliteter, også før det er ferdig bygget.

– Behovet for et sted som dette var stort da initiativtakerne begynte å jobbe med det for mer enn ti år siden. Behovet har ikke blitt mindre siden da. Snarere tvert imot. Etterslepet på vedlikehold av VA-infrastrukturen i landet kombinert med et villere og våtere klima gjør behovet større enn det noen gang har vært. Derfor er det viktig å ha Norsk Vann, den nasjonale interesseorganisasjonen for vannbransjen, med som støttespiller og partner, sier Tveite.

Driftoperatørkurs

I tillegg til opplæring og erfaringsdeling på Vannsenterets eget anlegg, fikk deltakerne på kurset befaringer på operative anlegg hos nærliggende kommuner.

– Veldig verdifullt. Vannsenteret er nasjonalt, men kommunene i nærområdet er viktige samarbeidspartnere for oss. Det er utrolig hyggelig å se at deltakerne blir tatt så godt imot på befaringer, sier Tveite.

Norsk Vann tilbyr en praktisk rettet driftsoperatøropplæring til fagfolk i kommuner og IKS-er som jobber med henholdsvis vannbehandling, renseanlegg for avløp og transportsystemer. Dette første kurset på Vannsenteret dreier seg om VA-transportsystemer.

Unikt bransjeløft

Hos Norsk Vann er man også strålende fornøyd med at kursvirksomheten nå er i gang på Nasjonalt senter for vanninfrastruktur.

– Dette har vi ventet på. Det er et unikt bransjeløft, men det har også vært en lang vei fram til i dag. Det er flott at bransjen nå kan ta i bruk senteret og avholde kurs, sier direktør Ragnhild Aalstad i Norsk Vann.

Norsk Vann er den største eieren i Vannsenteret, og har koordinert prosjektet på vegne av vannbransjen fra den første planleggingen startet i 2014 og fram til Vannsenteret ble etablert som eget aksjeselskap i 2019.

Opplæring på fysisk anlegg

– Vannsenteret er viktig fordi det gir en unik mulighet til å bygge kompetanse innen drift og kvalitetssikring av transportsystemer for vann og avløp. Her kan man komme og både praktisere, se og jobbe med fysiske anlegg og løsninger, samtidig som man som kursdeltaker kan få den teoretiske innføringen i tilstøtende lokaler, sier Aalstad.

Målet skal være at Vannsenteret skal bygge en posisjon som et sentralt sted der vannbransjen kan møtes for å utveksle erfaringer og utvikle metoder.

– Det gir hele bransjen en mulighet til å få «mer rør for hver krone». Dette er et felles løft hvor bransjeaktører har gått sammen om finansiering, planlegging og gjennomføring. Det har i seg selv en egenverdi, understreker Ragnhild Aalstad i Norsk Vann.

Hun ser fram til at hele bransjen etter hvert kan ta i bruk Vannsenteret. Det skal legges til rette for at alle interessenter i og nær vannbransjen – det være seg leverandører, rådgivere, entreprenører og ikke minst utdanningsinstitusjoner – kan bruke senteret.