Usikkert rundt mengden byggeråstoff

Harde fakta, som utgis av Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF), viser at det for tredje året på rad er en reduksjon i omsetningen av byggeråstoff (pukk og grus).

Rapporten «Harde fakta for 2022» viser at både salgsverdi og solgte tonn byggeråstoff, i innenlandsmarkedet, er redusert for tredje år på rad.

Ifølge DMF tas det ut store volum byggeråstoff fra bygg- og anleggsprosjekter som ikke rapporteres, og derfor ikke er med i statistikken.

Annonse

Av den grunn skal det være vanskelig å si om nedgangen i salgsmengde byggeråstoff skyldes bedre utnyttelse av overskuddsmasser og resirkulerte masser fra bygg- og anleggsbransjen.

– Disse massene utgjør en vesentlig andel av byggeråstoffet som hentes ut, og vi registrerer positivt at mineralindustrien nå begynner å legge til rette for å benytte slike masser som en ressurs. Vi i DMF har lenge vært opptatt av at vi må bli bedre til å ta i bruk overskuddsmasser som ellers vil bli håndtert som avfall. Derfor jobber vi med å få oversikt over disse massene, slik at de kan inngå i det samlede kunnskapsgrunnlaget vårt på sikt, sier Randi Skirstad Grini, direktør i Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF), i en melding.

Uttak og salgsverdi. (Illustrasjon: DMF)

Uttak og salgsverdi. (Illustrasjon: DMF)

Økt etterspørsel etter mineraler

– I 2022 ser vi igjen en økning i prisjustert salgsverdi i mineralnæringen. Det rapporteres om betydelig økning i salgsverdi av industrimineral, og vi ser samtidig en økning i salgsverdi av metallisk malm de siste fire årene, sier Grini.

– Økt etterspørsel etter mineraler er varslet, og det er generelt høye råvarepriser i verden. Vi ser også at interessen for rettigheter til metaller har økt igjen i Norge de siste par årene.

Les hele rapporten her.

Byggeråstoff:

Byggeråstoff er sammen med naturstein den eneste mineralgruppen som utvinnes i alle fylker.

Det utvinnes aller mest byggeråstoff i Rogaland, etterfulgt av Viken. Disse to fylkene utgjør 45,5 prosent av all salgsverdi av byggeråstoff. Av salgsverdien i Rogaland er 67,6 prosent knyttet til eksport. Viken har derimot relativt lite eksport av byggeråstoff, men er en viktig byggeråstoffkilde for Oslo.

Totalt sett går 31,0 prosent av solgte tonn byggeråstoff, tilsvarende 26,2 prosent av salgsverdi, til eksport. Rogaland og Vestland står for 91,6 prosent av samlet solgte tonn byggeråstoff til utlandet.

Viken er fylket som selger flest tonn byggeråstoff til innenlandsmarkedet, etterfulgt av Rogaland, Trøndelag og Innlandet. (Kilde: DMF)