Sammen om mobile energiløsninger for anleggsplasser

Utleieselskapet Renta går sammen med energiselskapet Hafslund om å tilby en helhetsløsning for å gjøre bygg- og anleggsplasser utslippsfrie. Sammen skal de bidra til å realisere Oslo kommunes klimastrategi.

Samarbeidet kombinerer Hafslunds ekspertise innen energiberegninger, batteri- og hydrogenteknologi, rådgivning, og avansert «dashboard-rapportering» med Rentas bransjekunnskap innen maskinutleie og dyktighet innen logistikk, og drift. Dette ifølge en pressemelding fra Hafslund.

Vil utvikle en radikalt bedre løsning

– Oslo kommune har som mål å redusere byens klimagassutslipp med 95 prosent innen 2030. En stor del av utslippene kommer fra bygg- og anleggssektoren, og disse utslippene må derfor ned. Vi har troen på at en helhetlig løsning som dette vil kunne bidra til å effektivt redusere utslippene fra denne sektoren, sier Victoria Lervik, direktør for grønne byer og teknologi i Hafslund.

Annonse

– Vi er veldig glade for å samarbeide med Norges største utleieselskap, Renta. Vi ønsker å utvikle en radikalt bedre løsning for byggherrer og entreprenører, og da må vi tenke stort. Løsningen vår skal gi enkel og rimelig tilgang til en helhetsløsning for mobil og utslippsfri energi, for å gjøre prosjekter mye mer klimavennlige, sier hun.

Lavere utslipp – mer lønnsomhet

Partnerskapet tar sikte på å gi kundene en sømløs opplevelse når det gjelder mobile energiløsninger, og spesielt fokusere på reduksjon av utslipp og optimalisering av energiforbruk. Hafslunds dashboard vil fungere som et verktøy for å gi entreprenører og byggherrer sanntidsrapporter og oversikt over energiforbruk og klimagassutslipp, og automatisere lovpålagt rapportering. Informasjonen vil kunne brukes til å sikre så lavt energiforbruk som mulig i fremtidige prosjekter og gjøre dem mer lønnsomme.

– Ved å kombinere Hafslunds erfaring og ekspertise på energi med vår kompetanse innen maskinutleie og tilgang på logistikkfunksjoner og driftsløsninger, kan vi tilby en helhetlig løsning som adresserer dagens energiutfordringer på bygg- og anleggsplasser, sier Knut Grothaug, Chief Business Development Officer i Renta.

Partnerskapet trådte offisielt i kraft 11. september.