Mesta: Nye veidriftskontrakter starter opp 1. september

Sesongen for drift av vei starter 1. september over hele Norge. Mestas folk og maskiner står klare til innsats både på nye og eksisterende kontrakter.

Drift og vedlikeholdskontrakter handler kort og godt om å holde veiene åpne og i god stand. Det betyr brøyting og strøing om vinteren, renhold og vedlikehold av grøntarealer om sommeren. Mesta har kontrakter fra Arendal i sør til Kirkenes i nord.

Mesta drifter hele 20 000 kilometer vei, og Statens vegvesen og fylkeskommunene eier veiene og er oppdragsgiver på kontraktene som Mesta utfører.

Annonse
Mestas maskiner og folk står klare til å ta fatt 1. september. Christian Vetås, Lisbeth Moberg og Erik Solberg trives på jobb for Mesta. (Foto: Mesta)

Christian Vetås, Lisbeth Moberg og Erik Solberg trives på jobb for Mesta. (Foto: Mesta)

Ti nye kontrakter for Mesta

– Vi er godt forberedt på å levere fra dag én i de nye driftskontraktene, sier konserndirektør for drift og vedlikehold, Elin Vigrestad, i en pressemelding.

–  Vi er ute hver dag for å “ta vare på det vi har”. Vårt mål er å få folk fram i hele landet, fortsetter Vigrestad. Hun viser til at veiene daglig utsettes for belastning fra trafikk og skiftende vær.

– Styrtregn, slik vi har sett denne sommeren, tester veinettet og setter særlig overvannssystemene på prøve, sier hun.

Annonse

Senk farten – ta hensyn

Vigrestad er opptatt av at trafikantene må ta hensyn til veiarbeid.

– Vi ber om at folk på veiene senker farten, følger skiltingen og opptrer høvelig overfor våre folk som er ute på veiene for å forbedre dem, sier Vigrestad. Hun sier at mange av maskinene som benyttes, som brøytebiler og feiebiler, kjører betraktelig saktere enn fartsgrensen. Da kreves tålmodighet fra bilistene.

De ti nye kontraktene:

Navn på driftskontrakt og hvilke kommuner de dekker: 

Ytre Romsdal dekker kommunene Aukra og Molde

Øst-Finnmark dekker kommunene Vardø, Vadsø, Nesseby, Tana, Sør-Varanger, Karasjok

Sør-Troms dekker kommunene Storfjord, Balsfjord, Tromsø, Målselv og Bardu.

Nordfjord dekker Kinn, Stad, Volda, Stryn kommuner

Lyngen dekker Storfjord og Lyngen kommune

Ullsfjorden dekker Tromsø, Lyngen og Karlsøy kommuner

Sør-Varanger dekker Sør-Varanger kommune

Tunnelkontrakt:

Møre og Romsdal tunnelkontrakt dekker 62 tunneler i Møre og Romsdal

Sommer/grønt-kontrakt:

Nordkapp – Hammerfest dekker Måsøy kommune, Porsanger og Hammerfest, Nordkapp (startet tidligere i år)

Nedre Telemark dekker kommunene Skien, Porsgrunn, Bamle, Kragerø, Drangedal

 

Dette er alle kontraktene som Mesta har ansvar for og i hvilken periode:

Kongsberg 2019-2024

Nord-Gudbrandsdalen 2020-2025

Gjøvik-Romerike 2022-2027

Gjøvik-Toten 2018-2023

Land Hadeland 2022-2028

Arendal 2020-2025

Åseral 2022-2027

Grønt Agder Øst 2022-2025

Telemark vest 2018-2026

Lifjell 2019-2024

Vestfold Øst 2017-2025

Grønt Grenland 2022-2026

Grønt Nedre Telemark 2023-2026

Tunnel Akershus 2019-2024

Tunnel Oslo 2020-2025

Østfold Nord 2022-2027

Østfold Sør 2022-2028

Østfold-Follo 2022-2027

Nordhordland 2019-2024

Sunnhordland 2019-2024

Haugalandet 2019-2024

Bergen RV *) 2021-2026

Haugesund RV 2021-2026

Hardanger FV **) 2022-2027

Sunnfjord RV 2021-2026

Nordfjord RV 2023-2028

Søre Sunnmøre 2019-2024

Ålesund 2020-2025

Helgelandskysten 2018-23

Salten 2020-2025

Trondheim 2020-2028

Hitra 2020-2025

Tunnelrenhold midt 2020-2025

Ytre Nordmøre 2022-2027

Nordmøre 2022-2027

Tunnelrenhold MRFK 2023-2031

Ytre Romsdal 2023-2028

Indre Troms 2017-2025

Nordkyn FV 2021-2026

Smørfjord – Havøysund FV 2021-2026

Tromsø 2022-2027

Sør-Varanger 2023-2028

Sommer Nordkapp-Hammerfest 2023-2026

Øst-Finnmark 2023-2028

Sør-Troms 2023-2028

Lyngen 2023-2028

Ullsfjord 2023-2028

 

*)RV=Riksvei

**)FV=Fylkesvei