Har bygget produksjonsanlegg for fremtiden

Larvikittblokka AS har i flere år gjenbrukt overskuddsmaterialer fra steinproduksjonen i Larvik-området. Nå har selskapet investert stort i nytt produksjonsutstyr for å møte konkurransen fra utenlandsk stein.

Steinindustrien i Larvik-området har i mange hundre år tatt ut store mengder larvikitt. Steinen har blitt brukt som bygningsstein i kirker og andre byggverk siden middelalderen, men det var først på slutten av 1800-tallet den kommersielle driften startet. Den mest kjente leverandøren av larvikitt-produkter er kanskje Lundhs AS, som tar ut blokker til produksjon av blant annet benkeplater, monumenter og fasader som blir solgt verden over. Ut fra denne produksjonen har det de senere årene vokst frem en ny industri. Lundhs kvalitetskrav er nemlig så strenge at kun sju-åtte prosent av steinen de tar ut kan brukes. Resten har tidligere gått til deponi.

Det nye produksjonsanlegget til Larvikittblokka. Foto: Njål Hagen

Det nye produksjonsanlegget er på hele 1700 kvadratmeter. Det inneholder tre single diamantsager, en mulitsag, helautomatisk steinknekke, 40-tonns traverskran og vannrenseanlegg. (Foto: Njål Hagen)

Overskuddsstein

Det er denne steinen Larvikittblokka og andre aktører bruker i sin produksjon. Det er ikke noe annet feil med steinen enn at den ikke egner seg som benkeplate i et kjøkken, men den kan fint brukes som murblokk, kantstein, i trapper og som heller.

Annonse

– Det er det som er så bra med det vi driver med og våre produkter. Vi bruker overskuddsmasser fra Lundhs og omdanner dette til fullverdige produkter. Vi sitter midt i matfatet, sier Jan Henrik Hansen, daglig leder i Larvikittblokka, da vi møter ham ved selskapets nye anlegg i Tvedalen, sør for Larvik.

Her har de bygget nytt produksjonsanlegg på hele 1700 kvadratmeter.

Store blokker med overskuddstein fra produksjonen til Lundhs AS blir til murblokk og steintrapper ved det nye produksjonsanlegget i Tvedalen i Larvik. (Foto: Njål Hagen)

Store blokker med overskuddstein fra produksjonen til Lundhs AS blir til murblokk og steintrapper ved det nye produksjonsanlegget i Tvedalen i Larvik. (Foto: Njål Hagen)

Norges eneste

– Det finnes ikke tilsvarende anlegg i Norge. I produksjonshallen har vi tre single diamantsager, en mulitsag, automatisk steinknekke, 40-tonns traverskran og vannrenseanlegg, sier Hansen.

Han forteller at mer enn 95 prosent av vannet de bruker i produksjonen blir gjenbrukt.

– Vi henter ut blokker fra overskuddslagrene til Lundhs her i bruddet i Tvedalen. Deretter blir de saget i ønsket størrelse, før de sendes til knekka for videre bearbeiding, sier Hansen.

Knekka er under innkjøring, og når all elektronikk er riktig justert, skal prosessen gå automatisk. Riktignok må det visuell inspeksjon til for å luke ut eventuelle produkter med feil eller skader.

Formann Ronny Bergan (t.v.) og «knekker» Kaare Anders Johansen ved den helautomatiske knekka, som for øvrig er den første i Norge. (Foto: Njål Hagen)

Formann Ronny Bergan (t.v.) og «knekker» Kaare Anders Johansen ved den helautomatiske knekka, som for øvrig er den første i Norge. (Foto: Njål Hagen)

Norsk stein for norske forhold

– Vi startet planleggingen av anlegget høsten 2021. I januar 2022 flyttet vi en boreoperatør og hjullasterfører hit fra anlegget i Klåstad for å klargjøre halvfabrikata til produksjonen. Ved juletider startet vi sagene, og knekka ble igangsatt i april, sier Hansen.

Ifølge Hansen er hovedmålet med den nye investeringen å øke produksjonen for å møte konkurransen fra importstein.

– Det er ikke noe poeng å importere stein til Norge, vi har mer enn nok. Med den økte produksjonen kan vi også konkurrere på pris, sier han.

Nå håper han norske myndigheter og byggherrer kommer på banen, og ser fornuften i å bruke norsk stein i norske prosjekter.

– Vi jobber mye med bærekraft og miljøhensyn. Blant annet er mye av produksjonen elektrifisert, det er investert mye i nye maskiner og vi gjenbruker mesteparten av vannet vi bruker i produksjonen, sier Hansen.

Han forteller at de har tatt i bruk EPD (miljødeklarasjon) utviklet av Norsk Bergindustri, og håper å kunne levere produktspesifikk EPD etter sommeren. Det er HMS- og bærekraftsansvarlig Hanne Støvland Jørgensen som følger opp dette arbeidet.

– Nå skal vi tune inn anlegget, og så er vi klare for levering av store mengder norsk stein til det norske markedet neste sesong, sier Jan Henrik Hansen.

Fra bruddet i Tvedalen tas det ut store mengder larvikitt. (Foto: Njål Hagen)

Fra bruddet i Tvedalen tas det ut store mengder larvikitt. (Foto: Njål Hagen)

Et lite utvalg murblokker. Larvikittblokka har et stort utvalg standardstørrelser, men produserer gjerne etter kundenes ønsker. (Foto: Njål Hagen)

Et lite utvalg murblokker. Larvikittblokka har et stort utvalg standardstørrelser, men produserer gjerne etter kundenes ønsker. (Foto: Njål Hagen)