Følger med faresignaler på veiene

Statens vegvesen har forsterket beredskap, blant annet med patruljering av strekninger som er spesielt utsatt for skred og flom.

– Vi oppfordrer folk til å følge med på vær- og veimeldinger og vurdere behovet for å kjøre. Både flom, jordskred og veltede trær kan føre til at veier stenger. I tillegg kan veier bli stengt på grunn av fare for flom og skred, sier avdelingsdirektør Cato Løkken i Statens vegvesen Drift og vedlikehold, i en pressemelding.

Det har vært noen veistengninger mandag på grunn av store vannmengder på vei, blant annet i tunneler i Oslo-området og i Trøndelag. Det er ventet at økt nedbør det neste døgnet vil føre til større skader på veiene, men det er stor usikkerhet om hvor ekstremværet vil ramme hardest.

Annonse

Faresignaler

Statens vegvesen patruljerer de mest utsatte strekningene i Sør-Norge og ser spesielt etter disse faresignalene:

  • Intenst regnvær
  • Stor vannføring i bekker og elver
  • Jordfarga vann
  • Erosjon langs bekker og elver
  • Bekker som tar nye løp
  • Overvann i terrenget
  • Utilstrekkelig drenering
  • Sprekker og sig i terrenget
  • Observerte utglidninger og jordskred i nærheten av vei

Disse signalene er nyttige også for folk som følger med i sitt nærområde eller er ute og kjører. Observasjoner kan meldes til Veitrafikksentralen på telefon 175.

Statens vegvesen advarer mot at folk oppsøker mulige farlige områder av nysgjerrighet.

Full beredskap

– Vi følger med på prognoser og har spesiell oppmerksomhet på utsatte steder, i tett samarbeid med andre aktører, som fylkesberedskapsråd, andre offentlige etater og veieiere. Entreprenørene har også mobilisert sine ressurser. Samtidig er vi opptatt av sikkerheten til de som jobber for oss. Selv om det oppstår skader som fører til at en vei må stenge, er det ikke sikkert at det vil være forsvarlig å sette i gang opprydning og utbedring med en gang, sier Cato Løkken.

I enkelte områder vil det også være stor skredfare i tida etter at regnværet har stoppet, og det betyr at veier kan bli stengt på ubestemt tid og at folk må belage seg at ikke alle reiser går etter planen.

Prognosene tilsier at Østlandet nord for Oslo, indre deler av Møre og Romsdal og den sørligste delen av Trøndelag fortsatt er mest utsatt, men det er vanskelig å identifisere hvor nedbøren vil skape størst problemer.

Utsetter veiarbeid

Entreprenørene har utført ekstra sikring av vannveier og rensk av sluk og stikkrenner.

Flere plasser er planlagt veiarbeid som asfaltering og rekkverk utsatt på grunn av væreforholdene. Dette er gjort både fordi været gjør arbeidet umulig, men også for å unngå større trafikkbelastning på omkjøringsveiene.

I tillegg har Statens vegvesen sikret maskiner og anlegg som kan bli utsatt for uværet.

Utsatte områder

Mandag ettermiddag ser det ut som Innlandet blir sterkest berørt, men også deler av Viken og områdene nord for Oslo er spesielt utsatt.

I Midt-Norge har Statens vegvesen spesiell oppmerksomhet på E6 mellom Soknedal og Dovrefjell/Drivdalen, nordre del av riksvei 70 i Sunndalen og E136 i Romsdalen.

Rasteplassene Vårstigen, Nestavollen og Hesthåggan på E6 stenges og turister som oppholder seg på disse vil bli bortvist.

Trafikkinformasjon

Du finner oppdatert trafikkinformasjon fra Veitrafikksentralene på 175.no.

Du kan også laste ned Veivesenets trafikk-app for å få informasjon om stengte veier.