Flom- og skredstengte veier i Trøndelag

Flom- og skredskadene i Trøndelag er så store at Statens vegvesen  varsler at E6 og E14 neppe åpner fredag.

– Skadene er så store og omfattende på vei og sideterreng at vi allerede nå ser at det er på sin plass å gå ut med denne meldingen: Vi klarer neppe å åpne E6 og E14 i Trøndelag fredag, sier seksjonssjef Bjørn Ove Rotlid i Statens vegvesen.

– I tillegg er det steder der vi fortsatt ikke har kommet til for å kartlegge skadene. Det gjør at vi allerede nå har sett at det er liten mulighet for å åpne fredag, og da føler vi det er riktig å gå ut og presisere dette allerede, legger han til.

Annonse

Slik er veiene skadet

– De stedene der veibanen er rammet av flomskred har vi kommet til. Enkelte steder er veien bortimot utvasket. Dette er skader det vil ta tid å ordne. I tillegg kan det være underliggende og usynlige skader vi fortsatt ikke har sett, sier Rotlid.

– Andre steder er det jordskred, og et sted på E14 er veibanen fortsatt dekket av trær. Dette er steder der vi ennå ikke har kommet til for å vurdere.

Videre er det steder der det er store utglidninger på grunn at høy vannmetning i bakken.

E6 Berkåk-Ulsberg. (Foto: Statens vegvesen)

E6 Berkåk-Ulsberg. (Foto: Statens vegvesen)

Dreining i oppgaver og ansvar

– Bildene, og rapportene fra våre folk i felt etterlater ingen tvil: Skadene er store, sier en tydelig preget Rotlid.

Det er en del av Statens vegvesens samfunnsoppdrag å ha så høy oppetid som mulig på de 10 600 kilometer med riksvei.

– Dette er et arbeid våre folk i felt, sammen med entreprenør, tar på største alvor hver dag, året rundt. De jobber hardt for å holde veiene i stand, slik at trafikantene kan føle seg sikre på at veiene er trygge.

Styrtregnet i Trøndelag siste dagene har gitt deres oppgaver en annen karakter, noe de har jobbet like dedikert med. Beredskapen er så godt drillet at dreining fra driftsoppgaver over til andre oppgaver som rydding og utbedring, har gått raskt.

– Nå har samfunnsansvaret gått fra å holde veiene åpne og trygge, til å rydde og kartlegge på en trygg måte, og etter hvert reparere skader slik at trafikantene kan føle seg sikre på at når E6 og E14 i Trøndelag åpner, så er det fortsatt trygge veier. Også dette er en del av vårt samfunnsoppdrag og samfunnsansvar, sier Rotlid.

Følg skiltet, anbefalt omkjøring

Anbefalt omkjøring for E14 er fv 72 litt lenger nord i Trøndelag.

E39 og riksvei 70, eller E39 og E136 er anbefalte omkjøringsveger for E6.

– Vi vil understreke at det er viktig at trafikantene følger de skiltede omkjøringene. De er satt slik med tanke på omkjøringsveienes tilstand og kapasitet. Det er en ekstraordinær og krevende situasjon for oss alle, og faglige råd er satt slik de er satt for at ulempene tross alt skal bli minst mulig, avslutter seksjonssjef Bjørn Ove Rotlid.