Etterlyser klimakrav i offentlige veikontrakter

Mesta mener det offentlige må skjerpe seg, og stiller krav til Statens vegvesen og fylkeskommunene.

– Klimakrav må på plass i veikontraktene. Siden 2015 har kun 5 av 226 veidriftskontrakter hatt klimakrav. Vi etterlyser nå hvordan den offentlige har tenkt å nå utslippsmålene når kontraktene mangler klimakrav, sier konsernsjef i Mesta, Marianne Bergmann Røren, i en pressemelding.

Hun mener det offentlige må skjerpe seg og få fortgang i arbeidet med å redusere utslippene.

Annonse
Marianne Bergmann Røren, konsernsjef i Mesta. (Foto: Mesta)

Marianne Bergmann Røren, konsernsjef i Mesta. (Foto: Mesta)

Lange kontraktsperioder

1.september starter en ny driftssesong og er oppstartsdato for nye kontrakter. En kontrakt er ofte fem år og med mulighet for å forlenge med opp til tre år. Det betyr at årets kontrakter kan gå over til etter 2030.

– VI har ikke tid til å vente på av det offentlige skal nøle seg fram til klimakrav. Samtidig må kravene som stilles være slik at de faktisk gir utslippsreduksjoner, sier Bergmann Røren.

Mesta skal ha som mål å være best på klima og miljø i drift av vei i Norge.

– Vi etterlyser nå grep både for eksisterende og nye kontrakter – slik at man ikke venter til etter 2030 med å stille utslippskrav. Det har vi ikke tid til, sier Bergmann Røren.

Mesta tar grep

Mesta elektrifiserer nå varebilparken, og både Mesta og underentreprenører har tatt i bruk biogasslastebiler på enkelte kontrakter. Men leveringstiden skal være lang, og kjøretøyene er dyrere enn tilsvarende med dieseldrift.

Samtidig krever de nye kjøretøyene at finnes fyllestasjoner for biogass, noe som er svært varierende.

– Det offentlige må ta ansvar for fylle- og ladeinfrastrukturen for tyngre utslippsfrie kjøretøy og maskiner. Som entreprenør på vei kan ikke vi skape den infrastrukturen som kreves i kontraktene.

Mesta har også testet større elektriske maskiner, men også her er leveringstiden lang, og det er uavklart med tanke på lading.

– Dette skaper utfordringer for oss når vi ønsker å legge om, men dette er utfordringer vi kan løse sammen, sier Bergmann Røren.

Mestas krav:

  • Skal utslippsmålene nås, må kontraktene inneholde krav og vektlegge disse
  • Kravene i kontraktene må gi utslippsreduksjon
  • Svake miljøkrav fra det offentlige svekker det grønne skiftet
  • Næringslivet får ingen grønn framtid med røde tall – det må lønne seg

 

 

Mesta om krav i kontraktene:

  • Veidriftskontrakter inngås for 5-8 år – de nye kontraktene som starter september i år vil vare til 2028-2031. Det betyr at miljøkrav som ikke stilles, får langvarig effekt.
  • Av 226 kontrakter i perioden 2015-2022, hadde bare fem utslippskrav. Tilsvarende 2,2 prosent av alle offentlig anbud på drift og vedlikehold av vei.
  • Vi skiller på klima og miljøkrav.
  • Av miljøkravene som stilles er for eksempel rapportering på utslipp, eller krav om diesel Euro 6/steg 4. Dette gir ikke utslippsreduksjon.
  • Andre miljøkrav i kontraktene han være at tilbyder har miljøsertifisering og publiserer klimaregnskap