Tar i bruk digital meldingstjeneste

Meld fra! Det er oppfordringen fra Statens vegvesen, som fra 3. juli inviterer E18-utbyggingens naboer til å ta i bruk en ny kartbasert meldingstjeneste til meldinger og spørsmål om rystelser, støv, støy og andre utfordringer knyttet til anlegget.

Prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta (etappe 1 av E18 Vestkorridoren) er først ut med å ta i bruk Vegvesenets digitale meldingstjeneste.

Den kartbaserte meldingstjenesten inngår i et større arbeid med å sikre Veivesenets naboer og andre kunder enkle og effektive kommunikasjonskanaler i planleggingsprosesser og byggearbeider, skriver etaten i en pressemelding.

Annonse

Meldingstjenesten fungerer i korte trekk slik at man går inn på nettsiden, haker av hvilket tema henvendelsen gjelder (støy, støv, vibrasjoner, ønsker om informasjon osv.), skriver et par setninger og klikker i kartet for å stedfeste henvendelsen.

Både Statens vegvesen og leverandør, har tilgang til systemet og kan behandle henvendelsen.

Enklest mulig for naboene

I en totalentreprise er det leverandøren som har kontrakten på et område som også har det meste av ansvaret for kommunikasjonen med naboene til anlegget.

Annonse

I noen tilfeller innebærer det at naboene må forholde seg til flere ulike leverandører. Denne utfordringen skal nå kunne løses effektivt i Veivesenets kartbaserte meldingstjeneste.

-VI ønsker at det skal være enklest mulig for naboene våre og vi ønsker å svare mest mulig enhetlig. Jeg er derfor kjempeglad for at vi nå kan tilby en meldingstjeneste som gjør at naboene våre ikke trenger å lure på hvem de skal kontakte. De som bruker tjenesten vil også kunne se hvilke meldinger som allerede er meldt inn på ulike steder, slik at de slipper å melde inn saker som andre allerede har meldt inn, forteller Therese Grøttumsbråten, som er Veivesenets nabokontakt på E18 Vestkorridoren.

Therese Grøttumsbråten er Veivesenets nabokontakt på E18 Vestkorridoren. (Foto: Dagrunn Husum)

Therese Grøttumsbråten er Veivesenets nabokontakt på E18 Vestkorridoren. (Foto: Dagrunn Husum)

Effektivisering av kommunikasjonen

I tillegg til å gjøre veien inn enklere for naboene og andre, letter den digitale meldingsportalen også arbeidet for Veivesenet og leverandørene som skal håndtere nabohenvendelsene. Meldingene som kommer inn gjennom meldingsportalen blir automatisk arkivert i Veivesenets arkivsystem.

– Fram til nå har vi håndtert all loggføring og arkivering av nabohenvendelser manuelt. Når vi nå får et mer effektivt system på plass, så kan vi også få til enda bedre og raskere behandling av de ulike nabohenvendelsene, sier Grøttumsbråten.

Del av digital medvirkningsportal

Den digitale meldingstjenesten som nå tas i bruk på E18 Vestkorridoren, vil etter hvert også brukes på andre utbyggingsprosjekter i Statens vegvesen.

Tjenesten skal også brukes som medvirknings-/innspillsportal i planprosesser der publikum og berørte parter blir invitert til å sende innspill og merknader til planarbeidet via kartløsningen.