Rydder etter raset på E6 i Nordland

Opprydningsarbeidet etter raset på E6 ved Trengsel bro i Sørfold lørdag kveld påvirker trafikken denne uka.

Etter steinraset lørdag kveld, like ved Trengsel bro 25 kilometer nord for Fauske, har det vært manuell dirigering av trafikken. Det blir fortsatt manuell dirigering på dagtid. I tillegg skal Statens vegvesen ta i bruk nettene til å rydde opp etter raset.

Delvis nattestengt

Ifølge en melding fra Veivesenet blir veien stengt fra klokka 21 mandag kveld og de neste nettene fram til 0600.

Annonse

Gjennomslippene koordineres med planlagte utbedringsarbeider i andre tunneler i området, og blir klokka 23.00, 02.00, 04.00 og 05.30. For nødetatene gjelder egne ordninger.

Sjekk 175.no for oppdatert trafikkinformasjon fra Vegtrafikksentralen.

Fjerner stor steinblokk til høsten

Entreprenøren skal nå rydde veibanen og fjerne løse steinmasser.

Samtidig skal fjellsiden sikres midlertidig, med bolter og nett. En større steinblokk like overfor veien skal fjernes til høsten.

– Dette er både fordi vi ikke ønsker å ramme ferietrafikken i Nordland mer enn nødvendig og fordi det er behov for å planlegge nedsprengningen grundig, for å redusere risikoen for skader på Trengsel bro, sier byggeleder Per-Arne Pedersen i Statens vegvesen.