Rekordmange ønsker å bli lærlinger i Veidekke

Veidekke har i vår mottatt over 650 søknader om lærlingplasser, noe som er 70 prosent høyere enn i de foregående årene. 65 av søkerne er jenter. Samtidig er Veidekke bekymret for rekrutteringen til betongfaget.

Søknadsfristen for å bli lærling i Veidekke gikk ut 1. juni, og søknadsbunken har ifølge selskapet aldri vært høyere enn i år.

Veidekke opplyser i en pressemelding at de i mange år har drevet målrettet og systematisk rekrutteringsarbeid gjennom lærlingeordningen. De siste årene skal selskapet i tillegg ha jobbet med å øke statusen til bygg- og anleggsfagene blant foreldre og ungdom – særlig blant jentene.

Annonse

– I vinter gjennomførte vi for første gang en seks ukers langtur der vi besøkte ungdomsskoler og videregående skoler rundt i landet. Vi snakket med over to tusen ungdommer om hvilke fagområder som finnes og ikke minst hvilke jobbmuligheter bransjen byr på. Dette har åpenbart gitt resultater, forteller konserndirektør Øivind Larsen i Veidekke Infrastruktur.

20 ulike lærefag

Årets søkere til Veidekke fordeler seg over 20 ulike lærefag. Søkermassen er generelt god for anleggsfagene, for eksempel er det over 100 søkere som konkurrerer om fire læreplasser for anleggsmaskinførere.

Veidekke opplever at de tradisjonelle byggfagene har færre søkere.

– De siste årene har stadig færre ungdommer valgt betongfag på videregående. Faglærere rapporterer om sviktende rekruttering, og vi sliter med å få tak i nok lærlinger i betongfaget. Det kan bli en stor utfordring for oss og bransjen på sikt om dette fortsetter. Vi kommer til å øke trykket med å vise ungdom hvilken enorm utvikling som nå skjer i betongfaget med tanke på teknologi, innovasjon og ikke minst klima/miljø, sier konserndirektør Hans Olav Sørlie i Veidekke Bygg.

Fremtidens fagarbeidere

Veidekke har rundt 200 lærlinger i Norge som går et toårig løp, det vil si at 100 nye skal begynne etter sommerferien. Fagansvarlige i alle enheter sørger for at opplæringen følger læreplaner, og egne instruktører er lærlingens personlige lærer og kontaktperson på prosjektene der de har sin arbeidsdag.

– Lærlingene er viktige for oss fordi de er fremtidens fagarbeidere, samtidig er det en viktig del av vår rolle som landets største entreprenør å gi ungdom den nødvendige praksisen til å kunne fullføre fagutdannelsen. De aller fleste lærlingene våre får også tilbud om fast ansettelse når de består fagprøven, avslutter Hans Olav Sørlie.

Lærlinger i Veidekke:

Tømrere, betongarbeidere, asfaltarbeidere, murere- og flisleggere, vei- og anleggsarbeidere, veidrift- og veivedlikeholdsarbeidere, fjell- og bergverksarbeidere, anleggsmaskinførere, yrkessjåfører, industrimekanikere, anleggsmaskinmekanikere, faglaboranter, automatikere, brønnborere, signalmontører, banemontører, energimontører, blikkenslagere, tak- og membrantekkere og anleggsgartnere.

Les mer om Veidekkes lærlingordning her.